​Het Erasmus MC en ChipSoft hebben een samenwerkingscontract ondertekend voor de invoering van het nieuwe Elektronisch Patiënten Dossier. Na een Europees aanbestedingstraject bleek HiX, het geïntegreerde EPD/ZIS van ChipSoft, het beste aan te sluiten bij de behoefte van het Erasmus MC. 


De keuze voor een nieuw EPD/ZIS was noodzakelijk; de huidige systemen kunnen op de langere termijn niet meer worden ondersteund. Bovendien is het Erasmus MC druk bezig met de realisatie van het nieuwe gebouw, waarvoor verdere digitale ondersteuning nodig is. ,,Het Erasmus MC gaat een grote stap voorwaarts maken met HiX. Patiënten en medewerkers gaan daarvan profiteren. ChipSoft biedt een functioneel zeer complete oplossing,’’ licht programmadirecteur Erik Vermeulen toe.

Ook David Voetelink, lid Raad van Bestuur van het Erasmus MC, is ingenomen met wat ChipSoft te bieden heeft. ChipSoft heeft een goede reputatie ten aanzien van zowel kwaliteit als tijdige levering. ,,De Raad van Bestuur heeft er alle vertrouwen in dat de zorgsuite ruim voor de verhuizing naar de nieuwbouw in gebruik kan worden genomen.”

Hans Mulder, CEO van ChipSoft: ,,Wij kijken erg uit naar de samenwerking met het grootste academische ziekenhuis van Nederland. Met HiX beschikt het Erasmus MC vanaf volgend jaar over een platform dat de patiëntenzorg zowel intern als ketenbreed integraal ondersteunt. Bijna alle ziekenhuizen in de regio Rotterdam werken met HiX of gáán werken met HiX, waardoor Erasmus MC veilig en snel patiëntgegevens met die instellingen kan uitwisselen.”

Het contract met ChipSoft is op 29 januari getekend. Aansluitend wordt gestart met de implementatie. De go-live van HiX staat gepland voor medio 2017.