In navolging van de revalidatieartsen werken nu ook de verpleegkundigen van Reade met het EPD van ChipSoft. Hierdoor heeft de communicatie tussen artsen en verpleegkundigen een flinke impuls gekregen. “Bij overdrachtmomenten halen we veel tijdswinst”, aldus verpleegkundige Jeroen van der Eijk.


Artsen en verpleegkundigen zetten door de uitbreiding van het EPD met één handeling een compleet zorgplan uit voor de patiënt. Dit patiëntspecifieke behandelplan geeft per dag alle benodigde acties en registraties omtrent de patiënt aan, volledig gebaseerd op zijn of haar zorgvraag. Heeft een patiënt meerdere zorgvragen? Dan kunnen deze behandelplannen eenvoudig gecombineerd worden, zodat de patiënt zorg op maat geleverd krijgt. Daarbij zetten de diverse disciplines eenvoudig orders voor elkaar uit en hebben zij snel toegang tot labuitslagen, metingen en opgeslagen (beeld)documenten.


“Flexibel systeem”

Om zover te komen, hebben Reade en ChipSoft veelvuldig de koppen bij elkaar gestoken. “Het verpleegkundig dossier was in de basis niet helemaal toegespitst op revalidatiepatiënten. De werkgroep heeft dus veel lijsten uit het systeem verwijderd en andere formulieren en vraagstukken aangepast naar de wensen van Reade. De verpleegkundigen uit de werkgroep hebben zelf revalidatiespecifieke problemen en activiteiten beschreven. Deze zijn grotendeels in het EPD opgenomen. Gelukkig biedt het systeem deze flexibiliteit.”


Dossier scheelt veel tijd

Voorafgaand aan de livegang zijn alle verpleegkundigen en behandelaars getraind door de leden van de werkgroep. Van der Eijk: “De verpleegkundigen reageren enthousiast. We werken nu heel gestructureerd. Ook kunnen wij via dit EPD digitaal vragen stellen aan artsen en behandelaars. Dat scheelt veel tijd tijdens de overdrachten, omdat we al vóór deze momenten met elkaar hebben gecommuniceerd.”


“We kunnen tijdens onze visite direct orders uitwerken”

Reade heeft met de verpleegkundige software een parel in handen, als de eerste geluiden niet bedriegen. Judith Vloothuis, revalidatiearts: “Het is een overzichtelijk systeem waarin alles op één plek staat. We verwachten veel winst te behalen. Zo kunnen we tijdens de visite direct orders uitwerken, hoeven we niet meer op zoek naar dossiers, leggen we snel en eenvoudig onze multidisciplinaire communicatie vast en hebben we een eenduidige werkwijze.”


“Eenduidiger en overzichtelijker”

De revalidatiearts noemt de nieuwe software een mooie aanvulling op de software van ChipSoft die de revalidatieartsen al enige tijd gebruiken. “Het maakt de manier van rapporteren eenduidiger en overzichtelijker”, aldus Vloothuis. “De verpleegkundigen en artsen kunnen er goed mee werken. We hebben nu eenheid in werkwijze en het dossier is op meerdere plaatsen tegelijk beschikbaar.”


Over Reade

Reade is de nieuwe naam voor de organisatie die is ontstaan uit de fusie tussen het Jan van Breemen Instituut (JBI) en Revalidatiecentrum Amsterdam (RCA). Reade biedt en ontwikkelt hoogwaardige revalidatiegeneeskunde en reumatologie en geldt in Nederland als één van de grootste in zijn soort. Het kwalitatief hoogwaardige zorgaanbod wordt in een netwerkorganisatie als geïntegreerd geheel aan de cliënt aangeboden. Reade heeft twee hoofdvestigingen en een groot aantal nevenvestigingen in algemene ziekenhuizen in Amsterdam en omstreken. Ook biedt Reade zorg aan in een aantal scholen voor speciaal onderwijs en gespecialiseerde kinderdagcentra. Door dit netwerk van nevenvestigingen is Reade in staat de juiste zorg dichtbij huis van de cliënt aan te bieden. Einddoel is de cliënten een zo actief mogelijke deelname aan de maatschappij én de best haalbare kwaliteit van leven bieden.