Isala stapt met alle locaties over op één geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD): HiX. Donderdag 22 december ondertekenden het ziekenhuis en ChipSoft een samenwerkingscontract. Met HiX beschikt iedereen die bij de behandeling en begeleiding van patiënten betrokken is, altijd over de meest actuele en complete informatie. HiX vervangt de verschillende systemen die in Isala gebruikt worden. HiX gaat het ziekenhuis helpen nóg betere, efficiëntere en veiligere zorg te leveren. Vanaf oktober/november 2018 wordt het nieuwe EPD in gebruik genomen.


Hans de Boer, lid Raad van Bestuur Isala: “Heel Isala kiest voor de implementatie van één geïntegreerd EPD waardoor iedereen die bij de behandeling en begeleiding van patiënten betrokken is, altijd over de meest actuele en complete informatie beschikt. Gebruikmaken van één systeem betekent het borgen van veilige zorg voor onze patiënt en meer efficiëntie in ons werk. Nu volgt een heel intensief traject om alles samen goed voor te bereiden en in te richten zodat we in oktober/november 2018 live kunnen.”


Beter samenwerken

Volgens CEO Hans Mulder van ChipSoft profiteren niet alleen de patiënten en medewerkers van Isala van HiX, maar profiteert de hele regio. “Isala werkt als topklinisch ziekenhuis regionaal en landelijk nauw samen met zorgaanbieders, stichtingen en organisaties. Om het optimale uit zo’n samenwerking te halen, is het essentieel om veilig en snel informatie te kunnen uitwisselen. HiX is helemaal ingesteld op deze moderne manier van zorg verlenen. Wij kijken ernaar uit om Isala ook op dit vlak te ondersteunen.”