​​Expertisecentrum Kempenhaeghe gaat alle cure- én careprocessen digitaal ondersteunen met HiX. Daarmee speelt Kempenhaeghe in op toekomstige ontwikkelingen waarbij de patiënt meer zelf doet vanuit huis en instellingen nauwer met elkaar en de patiënt samenwerken.


Nico Geurts, lid raad van bestuur Kempenhaeghe: “De door Kempenhaeghe geboden gespecialiseerde zorg kenmerkt zich door het multidisciplinair karakter en cure-care grens overstijgende zorgprocessen. We kiezen daarom voor één geïntegreerd EPD wat onze zorgprocessen integraal ondersteunt. Hierdoor beschikt iedereen die bij de diagnostiek, behandeling en begeleiding van onze cliënten betrokken is altijd over de meest complete en actuele informatie. Bovendien kunnen cliënten straks met HiX veel meer online thuis inzien en ingeven. Dit draagt bij aan het vergroten van de regie van onze cliënten over hun zorgtraject. Naar verwachting nemen we het systeem begin 2019 in gebruik.”


Kempenhaeghe

Kempenhaeghe biedt als expertisecentrum gespecialiseerde diagnostiek en behandeling aan volwassenen en kinderen met epilepsie, slaapstoornissen en neurologische leerstoornissen. Patiënten vinden hierdoor veelal een andere invalshoek in het verbeteren in hun complexe chronische aandoening. De zorg rond de patiënt is altijd warm en multidisciplinair. Afhankelijk van de zorgvraag bestaat het multidisciplinaire team uit een of meer medisch specialisten, een gedragswetenschapper, een maatschappelijk werker, paramedici en een arbeids- of onderwijsdeskundige. Expertiseontwikkeling en innovatie van diagnostiek en behandeling zijn strategische pijlers voor Kempenhaeghe. Daarom werken zij samen met academische ziekenhuizen, universiteiten en onderzoeksinstituten.