Zorgaanbieders betrekken hun patiënten op steeds meer manieren digitaal bij hun zorg. Die ontwikkeling zet zich in 2017 onverminderd voort. VieCuri Medisch Centrum is een van recentste ervaringsdeskundigen met het ChipSoft-patiëntenportaal. “Met MijnVieCuri geven we de patiënt steeds meer regie over zijn zorgproces.”


Na een gedegen voorbereiding nam VieCuri Medisch Centrum - een STZ-ziekenhuis met locaties in Venlo en Venray en een aantal regiopoliklinieken - begin december het patiëntenportaal van ChipSoft in gebruik. Dit persoonlijke portaal (MijnVieCuri) geeft patiënten toegang tot hun medisch dossier. Enkele weken na livegang deelt het ziekenhuis de eerste ervaringen.


Beter voorbereid op spreekuur

“Onze patiënten kunnen hun persoonlijke gegevens bekijken en wijzigen, vragenlijsten invullen voor hun bezoek aan de specialist, maar ook zelf een vervolgafspraak plannen en uitslagen van onderzoeken inzien”, vertelt Jan van der Aa van VieCuri. Hij was als manager Zorgprocessen EPD nauw betrokken bij de invoering van het patiëntenportaal.

“Het grote voordeel van MijnVieCuri is dat patiënten zich beter kunnen voorbereiden op het spreekuur bij de specialist. Met de medische informatie uit het patiëntenportaal kunnen ze gerichter vragen stellen. Ook geven patiënten aan dat ze het prettig vinden om achteraf nog eens rustig na te lezen wat de specialist tijdens het consult heeft verteld.”


Realtime of met vertraging?

VieCuri stelt de onderzoeksuitslagen na twee weken beschikbaar. Dat biedt de behandelend specialist de gelegenheid zijn patiënten eerst zelf te informeren en uitleg te geven over de uitslag. Van der Aa: “Er zijn ook voorstanders van het realtime tonen van deze uitslagen. Dat zijn vooral de zorgverleners met chronische patiënten die zelf heel goed een onderzoeksuitslag kunnen interpreteren. Dan kan het prima zonder vertraging. We onderzoeken nu samen met ChipSoft of we uitslagen voor de ene patiëntcategorie zonder vertraging kunnen tonen en bij de andere mét.”


Portaaltips van VieCuri

Draagvlak onder medisch specialisten is een van de belangrijkste voorwaarden voor het welslagen van de invoering van een patiëntenportaal, zegt Jan van der Aa. “De artsen, polikliniekmedewerkers en het management hebben we veelvuldig betrokken tijdens het hele traject van ontwikkeling en invoering. Hun enthousiasme vormt de basis voor een succesvol project. Vergeet ook niet om patiënten er vanaf het eerste stadium bij te betrekken. Het is immers 'hun' portaal. Zij gaan het gebruiken en het moet voor hen begrijpelijk en gebruikersvriendelijk zijn."

VieCuri adviseert ook om het patiëntenportaal te laten aanpassen in de stijl van de ziekenhuiswebsite. "Wij vonden het goed om niet voor de standaardstijl te gaan, maar om in samenspraak met onze webbouwer eenzelfde lay-out te hanteren. Dat verhoogt de herkenbaarheid en daarmee de betrouwbaarheid voor de patiënt. Tot slot is het belangrijk om niet te stoppen met innoveren. Daarom blijven we in samenwerking met ChipSoft kijken naar nieuwe functionaliteiten.


Kenmerkend voor modern zorglandschap

De activiteiten van VieCuri kenmerken de ontwikkelingen in het moderne zorglandschap, zegt Sales Consultant eHealth Sebastiaan Weerd van ChipSoft. “In 2016 gingen veel zorgaanbieders aan de slag met ons online patiëntenportaal. Dat worden er dit jaar alleen maar meer. Daarbij valt op dat ze steeds meer functionaliteiten inzetten. Voorheen boden zorgorganisaties bijvoorbeeld alleen de mogelijkheid om online afspraken te maken of vragenlijsten in te vullen. Nu gaan ze vaker ‘all the way’ door ook het EPD ziekenhuisbreed open te stellen en eConsults aan te bieden. VieCuri is daarvan een mooi voorbeeld.”