Het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem is volop bezig met de toekomst. Het laat een gloednieuw ziekenhuis bouwen én gaat volledig voor het EPD van ChipSoft. “Door te vernieuwen op het gebied van automatisering spelen we in op de zorg van de toekomst”, aldus directeur Patiëntenzorg Erwin Bomers.


Het Slingeland Ziekenhuis levert zorg aan zo’n 170.000 mensen in de Achterhoek. In een uitgestrekt gebied werkt het ziekenhuis samen met 65 huisartsen, twee verpleeghuizen en meerdere thuiszorgorganisaties. Om deze regio ook in de toekomst optimaal te kunnen bedienen, acht Erwin Bomers grote veranderingen noodzakelijk. “De bevolking vergrijst en dat vergroot de complexiteit én de vraag naar zorg. Daarnaast stellen overheid en patiënten steeds hogere eisen aan veiligheid en kwaliteit. Bovendien is een effectievere dienstverlening van belang om de zorg betaalbaar te houden. We zetten nu belangrijke stappen in die richting.”


Inzetten op eHealth

Eén van de stappen die Slingeland zet om de zorgambities te kunnen verwezenlijken, volgt uiterlijk in 2022. Tegen die tijd vestigt het zich in een nieuw te bouwen ziekenhuis aan de rand van Doetinchem. Ruim daarvoor slaat Slingeland echter een andere belangrijke vernieuwingsslag. Alle vakgroepen - waaronder gynaecologie, obstetrie, chirurgie, diëtetiek, KNO, oncologie en orthopedie - gaan vanaf begin 2015 werken met het ChipSoft-EPD.. Hierdoor heeft iedere zorgverlener straks zijn specifieke view op de patiënt, toegespitst op zijn rol binnen het proces en met content die voor zijn rol relevant is. Slingeland zet daarnaast vol in op eHealth.


Meer regie voor patiënt

Erwin Bomers: “De digitalisering in de zorg neemt de komende jaren een vlucht. We moeten onze zorg op een andere manier aanbieden om het betaalbaar en toegankelijk te houden. Via het patiëntportaal van ChipSoft geven we patiënten straks meer regie over hun gezondheid en behandelproces. Ze krijgen toegang tot hun eigen EPD, kunnen online alvast de preoperatieve vragenlijst invullen en belangrijke informatie over hun behandeling vinden.”


Thuismetingen in EPD

“De medische technologie en eHealth maken de komende jaren echter veel meer mogelijk”, vervolgt de directeur Patiëntenzorg. Als voorbeeld noemt hij patiënten die thuis met speciale hulpmiddelen hun bloeddruk meten. “Wij kunnen met ons systeem straks álle digitale input direct in het EPD verwerken, ook thuismetingen van de patiënt. Na de digitaliseringsslag zijn we helemaal bij de tijd en in staat om de ‘zorg van de toekomst’ te bieden.”