Rijnstate en ChipSoft verlengden dinsdag 18 april hun partnerschap en zetten samen in op innovatie. De eerste stap van de intensievere samenwerking wordt de implementatie van HiX. Ook neemt Rijnstate deel aan onze landelijke gebruikersgroepen en wordt een gezamenlijk innovatiefonds opgericht.


Bestuursvoorzitter prof. dr. Wim van Harten van Rijnstate kijkt uit naar de komst van HiX. “Om de beste zorg te kunnen leveren, moeten we blijven vernieuwen. Oók op het gebied van ICT. HiX gaat al onze medewerkers op alle locaties op uniforme wijze ondersteunen. Iedereen beschikt overal over actuele en volledige informatie. Het EPD biedt ook slimme beslisondersteuning voor onze zorgprofessionals en maakt het mogelijk om beter samen te werken met onze zorgpartners en om patiënten nóg meer digitale service te verlenen.”


Uniek innovatiefonds

De vernieuwingen op het gebied van digitale zorgondersteuning ten behoeve van patiënten en zorgprofessionals kunnen straks volgen uit de gezamenlijke innovatieafspraken. Onderdeel van de overeenkomst is een gezamenlijk te vullen innovatiefonds, dat wordt gebruikt om innovatie te creëren en te versnellen. Denk hierbij aan het verder ontwikkelen van het EPD en eHealth-toepassingen en het doen van onderzoek.


Profiteren van standaard content

CEO Hans Mulder van ChipSoft verheugt zich op het werken aan vernieuwende oplossingen samen met Rijnstate. “Rijnstate gaat volledig over op de standaard content van HiX. Daarmee beschikken ze over een gestandaardiseerde, gestructureerde en gespecialiseerde inhoud van het EPD die zich in andere zorgorganisaties heeft bewezen en continu wordt doorontwikkeld. Wij zijn blij Rijnstate te verwelkomen bij de continu groeiende groep ‘standaard content ziekenhuizen’. Omdat iedereen profiteert van de ontwikkeling van standaard content is de komst van Rijnstate een verrijking voor het zorglandschap.”


Rijnstate

Rijnstate biedt hoogwaardige medische zorg op vier locaties in de regio Arnhem. Het ziekenhuis verbetert continu de zorg en deskundigheid. Rijnstate doet veel onderzoek naar oorzaken van ziekten en naar betere behandelingen en werkt intensief samen met patiënten en zorgprofessionals buiten het ziekenhuis.


HiX

HiX is het volledig geïntegreerde ZIS/EPD van ChipSoft. HiX is een totaaloplossing voor dossiervoering, workflow-ondersteuning, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth. Het biedt iedere zorgverlener een geïntegreerde, digitale werkomgeving, faciliteert veilige gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en betrekt patiënten meer bij hun zorgproces. Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele devices, kunnen zorgverleners overal relevante informatie inzien en registreren.