​Het Ziekenhuis Oost-Limburg  (ZOL) ging op 12 mei met 2 van haar 7 divisies in één stap over op HiX. Dankzij deze stap beschikken alle betrokken zorgverleners van het ZOL over alle actuele en historische informatie van hun patiënten. Het EPD zorgt immers voor een automatische informatieoverdracht tussen de diverse afdelingen van het ziekenhuis. “Met de introductie van dit elektronisch patiëntendossier wordt de patiënt- en medicatieveiligheid binnen de zorginstelling naar een nog hoger niveau worden getild. Het ZOL buigt zo op vlak van informatisering een achterstand om in een voorsprong”, zegt Erwin Bormans, algemeen directeur van het ZOL.

 
Het ZOL heeft met HiX nu een volledig geïntegreerde digitale werkomgeving. HiX biedt een totaaloplossing om patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen te ondersteunen. Daarbij sluiten alle processen binnen één werkstroom naadloos op elkaar aan en wordt een volledige overdracht van informatie tussen de afdelingen en tussen de artsen van het ZOL gerealiseerd.


Gefaseerde uitrol 

De ziekenhuisbrede implementatie van HiX past in het kader van een gefaseerde uitrol. Het ZOL startte in september 2015 al met het Patiënt Data Management Systeem (PDMS) van HiX op alle intensieve diensten. “Ondertussen zijn sinds vrijdag twee bijkomende divisies dus ook live” zegt algemeen directeur Erwin Bormans, “Dit betekent dat het OK, de Spoed, diverse verpleegafdelingen en raadplegingen volledig elektronisch kunnen werken en communiceren. Het komende jaar volgen de overige divisies. Het EPD zal dan ook extramuros gebruikt kunnen worden want de connectie met zowel het huisartsen- als het patiëntenportaal maken deel uit van fase 2 van de implementatie van HiX.”


BMUC

Door voortdurend te vernieuwen, biedt ChipSoft met HiX,  dat volledig voldoet aan de Belgian Meaningful Use Criteria (BMUC), een volledige ICT-oplossing voor dossiervoering, workflowmanagement, zorglogistiek en mhealth die op ieder moment zeer modern is. Daarnaast bevat het EPD alle functionaliteiten om verrichtingen te registreren of uit de zorgregistratie af te leiden en koppelt het aan diverse eHealth-platforms zoals eRecipe, de HUB, Timestamping en UREG. Ook de minimale verpleegkundige gegevens worden volledig en automatisch geëxtraheerd vanuit de verpleegkundige handelingen.


PDMS
Eerder maakte het ZOL al gebruik van het PDMS van HiX. Hiermee registreren artsen en verpleegkundigen digitaal de gegevens van patiënten op de Intensieve Zorgen, Hartbewaking en de Neonatale Intensive Care (NIC). Het verzamelt ook de meetwaarden van de apparatuur die op de patiënten is aangesloten en toont deze op overzichtelijke en grafische wijze in het EPD.

“Hierdoor worden verpleegkundigen en artsen optimaal ondersteund tijdens hun werkprocessen en hebben zij meer tijd voor de zorg van hun patiënten”, licht Erwin Bormans toe. “Doordat het PDMS nu integraal onderdeel uitmaakt van de ziekenhuisbrede dossiervoering, zijn alle gegevens die op overige afdelingen geregistreerd werden nu ook inzichtelijk voor de kritieke diensten en vice versa. Hierdoor vormen deze gespecialiseerde diensten geen apart eiland meer binnen het ziekenhuis.”