​Door een toename van het aantal patiënten en complexe zorgvragen in de spoedzorg, wordt de urgentie van efficiënte samenwerking tussen zorgaanbieders in de regio steeds groter. Met HiX bieden wij een geïntegreerd totaalpakket dat optimale ICT-ondersteuning biedt aan regionale spoedzorg. Bovendien faciliteren we met Zorgplatform een oplossing voor transmurale samenwerking waarop alle zorgaanbieders kunnen aansluiten.


Huisartsenposten kunnen de toegenomen drukte ternauwernood aan, meldde de NOS onlangs. Er komen steeds meer patiënten van wie de zorgvragen complexer en urgenter zijn en patiënten die onnodig een beroep doen op de huisartsenpost, omdat andere zorgaanbieders niet beschikbaar zijn.

Mark Lourens, expert op het gebied van eerstelijnszorg, herkent de problematiek en voegt eraan toe dat de grootste uitdaging ligt op het gebied van regionale samenwerking. “Doordat huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgaanbieders verschillende systemen gebruiken, verloopt de (regionale) samenwerking niet vlekkeloos. Door innovatieve ICT-oplossingen verbetert de doorstroom en hoeft de patiënt zijn verhaal niet aan iedere behandelaar opnieuw te vertellen, wat vervelend is. Bovendien leveren de verschillende registratiewijzen ook veel foutgevoelige overdrachtsmomenten op.”


Regionale ondersteuning

HiX biedt innovatieve tools om de regionale zorg rondom de patiënt optimaal te ondersteunen. Met behulp van intelligente ICT kunnen huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg, GGZ-aanbieders en mantelzorgers optimaal gegevens met elkaar delen en aanvullen.


Zorgplatform

Met Zorgplatform hebben we een service opgezet die uitgebreide ondersteuning biedt voor transmurale samenwerking in de zorg. Het ondersteunt bij het verwijzen van patiënten, de overdracht van patiënten, de gezamenlijke behandeling (shared care), het meekijken en consulteren van en naar elkaars patiënten en bij zorg op afstand. Deelnemende zorgaanbieders hoeven geen samenwerkingsverband te hebben en het maakt niet uit welk (ZIS/)EPD, HIS of platform voor thuismonitoring ze gebruiken.


Meer weten?

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van HiX of Zorgplatform? Neem gerust contact op met onze specialist op het gebied van eerstelijnszorg: Mark Lourens, mlourens@chipsoft.nl of bel naar 020-49 39 000.