Roos van Westrhenen zet in Erasmus MC de net gestarte en unieke polikliniek Farmacogenetica op. Dit is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen Klinische Chemie en Psychiatrie van het ErasmusMC. Van Westrhenen is tevens bij ChipSoft in dienst als adviseur om de innovatieve mogelijkheden van HiX nog beter af te stemmen op de specifieke wensen vanuit de Psychiatrie.


Op de polikliniek Farmacogenetica kunnen patiënten terecht voor de juiste afstemming van psychiatrische medicatie op basis van hun DNA profiel. Dit past bij de ambitie van Erasmus MC om te komen tot ‘personalized medicine’: effectievere zorg met minder bijwerkingen, dus een veiligere behandeling.

Erasmus MC en de nieuwe poli Farmacogenetica van het ziekenhuis worden ondersteund door de geïntegreerde zorgsuite HiX.