Meer dan 150 zorgprofessionals van ChipSoft-ziekenhuizen uit heel Nederland en België waren 12 oktober in de Apenheul voor de jaarlijkse Gebruikersdag Medicatie & Apotheek. In De St@art werden zij door onze experts bijgepraat over de ICT-ontwikkelingen binnen hun vakgebied en konden zij vragen stellen en hun ICT-wensen en -behoeften uiten. Bovendien was er volop ruimte om ervaringen en tips uit te wisselen met vakgenoten.


Ontzettend waardevol

"Een dag die absoluut aan mijn verwachtingen voldeed en die verwachtingen soms zelfs oversteeg”, aldus Alexandra Wentzler van ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen. “Het is ontzettend waardevol om eens in een andere setting collega’s te ontmoeten, kennis te delen, te netwerken en ervaringsverhalen te horen. Met name de aanvullende informatie omtrent de VIPP-regeling vond ik zeer interessant.”


Allergoloog Maurits van Maaren

Michiel Duyvendak, voorzitter van de Gebruikersgroep Medicatie & Apotheek en ziekenhuisapotheker bij de Antonius Zorggroep in Sneek, opende het inhoudelijke programma, waarna drs. Maurits van Maaren, allergoloog bij Erasmus MC een uitgebreide presentatie gaf over de registratie van geneesmiddelenovergevoeligheid. Daarna volgde een prestentatie over Add-ons.


Workshop VIPP

Tijdens een workshop van Frank van Oosterhout, CMIO en projectleider Zorgportaal en VIPP bij Rivas Zorggroep, werd dieper ingegaan op het belang en de uitdagingen van de VIPP-regeling. Uiteraard namen ChipSoft-consultants en -ontwikkelaars de huidige en toekomstige ontwikkelingen van onze medicatie- en apotheeksoftware door, zoals de vernieuwde patiëntweergave en het gebruik van datasets. Andere highlights waren de parallelsessies over toedienregistratie, medicatieverificatie en cytostatica/VTGM.