De voorbereidingen op de overstap naar HiX zijn in volle gang in het AZ Delta ziekenhuis in Roeselare. De key users hebben al opleidingen achter de rug en de werkgroepen zijn gestart. Wat zijn de eerste ervaringen? Sylvie Vanrolleghem, Koen Hillewaere en Caroline van Vynckt in koor: “Volgens mij is iedereen ontzettend blij met dit uniforme EPD.”


Sylvie Vanrolleghem is verpleegkundig teamleider van het dagziekenhuis Geriatrie en als key user verbonden aan het HiX-project. Dat wil zeggen dat zij het eerste aanspreekpunt is voor haar collega’s met vragen over HiX. “Vanuit de directie werd gevraagd naar mensen die dat graag wilden doen en ik voel me sowieso altijd al betrokken bij dit soort projecten. Ik heb er dus zin in!” Dat laatste geldt ook voor Koen Hillewaere, die als verpleegkundige op de intensieve zorgen werkt. “Hoe ik mijn rol als key user ga invullen, moet ik nog even zien. Ik ga er uiteraard alles aan doen om iedereen te helpen.”


Veel mogelijk

De komende periode richt Koen zich als voorzitter van de werkgroep ‘PDMS Intensieve’ voornamelijk op de inrichting van HiX. “Ik heb al gezien dat er heel veel mogelijk is. HiX is een enorme vooruitgang ten opzichte van hoe we nu werken. Wij registreerden veel op papier en via verschillende applicaties. Met HiX staat alle informatie op één plaats en is die voor iedere behandelaar beschikbaar. De komende tijd gaan we het EPD optimaal finetunen. We zullen de werking van onze afdeling moeten aanpassen naar HiX, en andersom.”


Minder dubbel werk

Caroline van Vynckt, verpleegkundige IT, kijkt net als haar collega’s uit naar ons nieuwe EPD. Als lid van de werkgroepen infectiepreventie en autorisaties heeft ze al gerichte HiX-opleidingen gehad bij ChipSoft. “Ik ben heel hoopvol over de standaard content van HiX voor onze verpleging. Daarmee kunnen we gestandaardiseerd werken, over meerdere campussen heen. Ik ben blij dat we straks één dossier hebben voor de arts en verpleging en dat we niet een deel elektronisch vastleggen en een deel op papier. Meer uniformiteit betekent namelijk ook minder dubbel werk en meer veiligheid. Heel fijn!” 


Procesharmonisatie

Momenteel zijn alle werkgroepen de werkprocessen binnen AZ Delta aan het harmoniseren. Sylvie: “Wat opvalt, is de versnippering van informatie en de verschillende werkwijzen binnen ons ziekenhuis. Harmonisatie is essentieel om HiX straks goed te kunnen gebruiken. Als je moet verplaatsen van dienst, is het straks heel gemakkelijk om bij de juiste informatie te komen. De communicatie verloopt beter door HiX. We hoeven niet meer op zoektocht naar informatie en krijgen minder telefoontjes.”


Eenvoudiger beheer

Ook op gebied van beheer maakt AZ Delta een sprong vooruit, meent Caroline. “De huidige toepassingen zijn erg versnipperd. Je moet het zien als blokjes die allemaal naast elkaar functioneren. Dat is moeilijk in beheer, óók omdat iedere applicatie een aparte inlog en aparte autorisaties vereist. Dat wordt nu veel eenvoudiger; we krijgen straks één inlog voor alle toepassingen en de autorisaties zijn ook centraal instelbaar. Bovendien zorgt de standaard content van HiX ervoor dat we altijd geautomatiseerd upgraden.


Gezamenlijke conclusie

De gezamenlijke conclusie van Sylvie, Koen en Caroline is duidelijk: “Deze overstap is absoluut nodig en gaat ons veel brengen. De dokters worden optimaal ondersteund in hun werkproces. Er gaat nu nog soms onnodig informatie verloren, omdat het op teveel plekken staat. De behoefte aan een uniform en ziekenhuisbreed EPD is groot. Het zal even wennen zijn, maar we maken met HiX écht een flinke stap vooruit.” Of zoals Caroline het zegt: “In de 32 jaar die ik nu op werkvloer sta, is dit de grootste uitdaging. Maar we gaan er heel blij mee zijn, dat weet ik zeker!”