Net als voorgaande jaren heeft HiX de Groene Vink behaald voor de iWlz. De iStandaarden maken onderdeel uit van onze geïntegreerde ICT-oplossing voor cure en care, waardoor zorgorganisaties met HiX automatisch beschikken over optimale ondersteuning van de geldende wet- en regelgeving.


De Groene Vink is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden. Het geeft de zekerheid dat de berichten die binnen hun softwaresysteem gegenereerd worden, in orde zijn. Softwareleveranciers, zowel van gemeenten als zorgaanbieders, kunnen bij Zorginstituut Nederland een Groene Vink behalen.


Geïntegreerd EPD/ECD

HiX is het volledig geïntegreerde EPD/ECD van ChipSoft. Deze totaaloplossing voor dossiervoering, workflowondersteuning, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth biedt iedere professional in de zorg ondersteuning op maat. Bovendien faciliteert HiX veilige gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en betrekt het patiënten meer bij hun zorgproces. Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele devices, kunnen de zorgverleners overal en op ieder moment beschikken over alle relevante patiëntinformatie en registratiemogelijkheden.