Door mijn ervaring in de huisartsenpraktijk als onder andere praktijkondersteuner weet ik hoe hoog de registratiedruk in de eerstelijnszorg is. De meeste systemen waarmee ik heb gewerkt namen deze druk niet weg, maar zorgden juist voor nog meer frustratie. Als ik nu zie hoe overzichtelijk, snel en makkelijk ik deze registraties kan vastleggen in HiX, dan gun ik dat elke zorgverlener in de praktijk. 


Door ons principe ‘enkelvoudige vastlegging en meervoudig gebruik’ benutten artsen bij verplichte vragenlijsten ook de informatie die door anderen in hun praktijk is vastgelegd. Zo vraag je patiënten niet dubbel uit en hoeven zij ook niet meerdere keren hun verhaal te vertellen.

Daarnaast ergerde ik mij aan de manier waarop de patiënt mij informatie kon aandragen, de kladjes met glucosewaarden die ik voor mijn neus kreeg en het continu overtypen van vragenlijsten die op papier werden ingevuld terwijl de patiënt met een mobiele telefoon in zijn hand tegenover mij zat. Zó ouderwets en inefficiënt. Met een geïntegreerd patiëntenportaal geef je de patiënt écht een rol in zijn ziekteproces.

Informatie kan op een veilige manier digitaal worden aangeboden. Dan vind ik dat je dat moet  benutten. Zo kan de patiënt bijvoorbeeld een dag voor zijn longfunctiebezoek via het portaal de CCQ invullen. Deze informatie komt direct in het dossier, waardoor de zorgverlener tijd overhoudt om tijdens het consult echt in gesprek te gaan met de patiënt. Informatie uit dit consult of over bijvoorbeeld leefstijl kan direct gedeeld worden met de patiënt en dankzij eConsult kan de patiënt ook in contact komen met de zorgverlener. En dit zijn nog maar enkele voorbeelden van de vele mogelijkheden die HiX de gebruikers en patiënten biedt. 

Sinds kort bezoeken we met ChipSoft steeds vaker zorggroepen, huisartsenposten en solo-praktijken. Het is mooi om te zien hoe enthousiast gebruikers op HiX reageren als zij bijvoorbeeld de intelligente consultregistratie zien en de winst die zij daarmee behalen. En dan te bedenken dat dit nog maar het begin is.. onze innovatiedrang staat namelijk nooit stil.

Jeroen (rechts): "Het is mooi om te zien hoe enthousiast gebruikers op HiX reageren." 


Jeroen van der Aa, voorheen praktijkondersteuner en nu specialist op het gebied van eHealth en eerstelijnszorg.