Mark Friebel is KNO-arts en Chief Medical Information Officer (CMIO) van het Albert Schweitzer ziekenhuis (ASz). Dit ziekenhuis ging op 22 september van SAP i.s.h.-med en voornamelijk papieren dossiers naar volledig digitaal met HiX en standaard content. Wij spraken Mark Friebel over zijn doelstellingen, ambities en wensen voor 2018. “Snel aanpassen aan de volledig digitale werkwijze en samen met ChipSoft werken aan het verrijken van de standaard content.”


Het nieuwe jaar is net begonnen. Wat zijn voor u, als CMIO van het ASz, de belangrijkste doelstellingen voor 2018?

Voor 2018 staat het vervolg van de verdere uitrol van het EPD (plateau 2) op de projectenkalender. Daarin focussen we ons onder meer op eHealth. Daarnaast vinden wij het als ziekenhuis belangrijk dat onze eindgebruikers de nieuwe mogelijkheden met HiX nog beter in de vingers krijgen. Als iedereen die finesses in de vingers heeft, kunnen we ons richten op het maximaal inzetten van verschillende innovaties, eHealth, apps en Consult 2.0. Ook wil ik graag ons datawarehouse inzetten voor data analyse. Dat is een ambitieuze en mooie uitdaging voor de komende periode. Het komend jaar hoop ik natuurlijk ook verder te komen met de onderwerpen die we met de CMIO content gebruikersgroep als dokters en vertegenwoordigers vanuit verschillende ziekenhuizen met elkaar bespreken. Op die manier delen we veel kennis en ervaringen en verrijken we met veel inhoudelijke experts van de ziekenhuizen én ChipSoft de standaard content. Daarnaast geeft ChipSoft tijdens deze bijeenkomsten als vast agendapunt inzicht in verschillende innovaties die momenteel achter de schermen plaatsvinden.


Wat is op dit moment de grootste uitdaging voor u als CMIO?

De grootste uitdaging is dat de eindgebruikers meegaan met de ambities en ook de kansen aanpakken die de overstap naar een nieuw EPD biedt. Je moet je voorstellen dat de meeste vakgroepen in het ziekenhuis nog werkten op papier, dan is de stap naar een volledig digitaal dossier een flinke omschakeling en professionalisering in het dagelijkse werkproces. Iedereen werkt nu digitaal en kijkt naar een en het zelfde dossier van de patiënt. Iedere keer ontdek je nog meer de handigheden van HiX. Je kunt bijvoorbeeld heel veel tijd winnen door sneltoetsen en -teksten te gebruiken. Daarbij voer je met minimale inspanning je registraties in. Die handigheden wil ik, samen met onze andere HiXperts in ons ziekenhuis, zo snel mogelijk bij alle andere gebruikers onder de aandacht brengen. 


Wat zijn uw persoonlijke eerste ervaringen met HiX?

Als KNO-arts bevalt het me ontzettend goed. Mijn vakgroep werkte met een ander systeem en we zijn vrij geruisloos overgestapt. Voor mij is het echt een vooruitgang. Ik kan nu bijvoorbeeld direct zien wat een internist heeft geconstateerd over mijn patiënt. Voorheen was dit niet mogelijk. HiX hélpt mij echt en de samenwerking verbetert. Door informatie van mijn collega’s direct op mijn pc beschikbaar te hebben, kan ik me sneller en beter voorbereiden op het patiëntenbezoek. Ik kan bijvoorbeeld van tevoren overleggen met een consulente en een doorverwijzing regelen. Ook kan ik in het dossier de verslaglegging van de kinderarts lezen, als hij of zij een kind naar mij verwijst. En dan zie ik niet alleen de  constatering, maar óók de gedachtegang die daarbij is gevolgd. Daardoor kunnen we veel beter samenwerken.


Jullie werken met standaard content. Wat merkt u daar van?

Het grootste voordeel van HiX standaard content dat ik na drie maanden merk, is dat alle specialismen op dezelfde manier werken met HiX. De processen op de verschillende afdelingen worden op eenzelfde wijze ondersteund door ICT. Die uniformiteit van werken maakt het delen van gegevens makkelijker en zorgt voor meer standaardisatie van verslaglegging binnen het EPD.


U bent lid van de content gebruikersgroep CMIO’s. Wat zijn voor u de redenen om zitting te nemen in deze groep?

Alleen door kennis te delen en samen te werken komen we tot de beste zorg. Door regelmatig overleg tussen CMIO’s en ChipSoft kunnen we onze wensen op elkaar afstemmen en zodoende de standaard content verder verrijken. Ook delen we de ontwikkelingen binnen ChipSoft en bespreken we waarop de focus ligt.  Daar hebben we allemaal baat bij.


De rol van ICT neemt de komende jaren alleen maar toe. Waar liggen volgens u de grootste kansen?

De rol van CMIO, als brug tussen zorgverleners én de ICT-afdeling van het ziekenhuis, is van strategische meerwaarde voor alle betrokkenen. We werken met het EPD dat gehoor geeft aan de wensen van zorginstelling, zorgverleners én patiënt. De doorontwikkeling van het EPD is niet meer alleen een ICT-ontwikkeling, maar een samenspel tussen ICT-afdelingen, verschillende zorgprofessionals en patiënten. Als CMIO’s begrijpen we de zorgprocessen en wensen van de verschillende zorgprofessionals. Daarom zijn we, naast operationele vragen, voor een groot deel bezig met strategische vragen, zoals ‘hoe gaan we eHealth en klinische data-analyse inzetten?’ Als leverancier speelt ChipSoft daarbij een grote rol, maar ik denk dat het steeds belangrijker wordt dat zorginstellingen en patiënten betrokken worden bij de keuzes van bepaalde ontwikkelingen. Als ziekenhuis moeten wij samen met ChipSoft ‘partneren in co-creatie’. Niet afwachten wat er wordt ontwikkeld, maar door bijvoorbeeld actieve deelname aan de content gebruikersgroepen actief meedenken.


Heeft u ook nog een advies voor ChipSoft?

Allereerst heb ik een wens voor de patiënt. Ik zou graag een app willen waarmee de patiënt zijn dossier kan bekijken of downloaden als PGO, zodat hij daarmee écht centraal staat en zijn eigen data beheert. Daarbij zie ik ook een mooie rol voor Zorgplatform, waarmee verschillende zorgaanbieders gegevens met elkaar kunnen delen, als de patiënt daar toestemming voor geeft. Voor ChipSoft wens ik dat de content gebruikersgroepen hun vruchten afwerpen en dat ChipSoft een goede balans vindt tussen de eigen bedrijfsvoering en de wensen van gebruikers. En dan gaan we samen een mooi jaar tegemoet.