Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond heeft een flinke digitaliseringsstap gezet. Half februari namen meerdere poli’s het ZIS/EPD van ChipSoft in gebruik. Het is de bedoeling dat aan het einde van het jaar alle vakgroepen werken vanuit dit volledig digitale patiëntendossier.


Binnen een tijdsbestek van drie dagen gingen in de Roermondse zorginstelling onlangs de poli’s mammacare, oncologie, interne geneeskunde, orthopedie, diabetes, traumatologie en KNO live met het EPD. Eerder was het al de beurt aan de afdelingen MDL, urologie, cardiologie en revalidatie. Later volgen stap voor stap de laatste vakgroepen. “We hebben bewust gekozen voor een geleidelijke invoering van het EPD en niet voor een ‘big bang’”, vertelt Manager I&A Frank Soons van het Laurentius Ziekenhuis.


Onder de knie

Frank Soons: “De gefaseerde implementatie van het EPD maakt een betere begeleiding mogelijk. Onze eigen applicatiebeheerders hebben bijvoorbeeld meer tijd om gebruikers één op één te coachen, zodat ze digitale vaardigheden sneller onder de knie hebben. Daarnaast plannen we tijdens de livegang op sommige poli’s minder patiënten in, zodat dat medewerkers meer tijd hebben om te wennen aan het systeem. Die strategie werpt zijn vruchten af.”


Positieve reacties

Een rondgang langs de gebruikers levert tijdens de recente livegang vooral positieve reacties op. Secretaresse Bunike Heldens van de KNO-poli vindt het fijn dat ze alle patiëntgegevens nu digitaal heeft in plaats van op papier. “We besparen veel tijd omdat we de patiëntkaarten niet meer hoeven te ordenen. Bovendien hebben we meer contact met de artsen dan voorheen en dat is een verbetering”, licht ze toe. Orthopedisch chirurg Jeroen van Mulken loopt op dag één af en toe nog wel tegen een ‘kleine kinderziekte’ aan, maar weet dat het ook een kwestie is van wennen. “Het nieuwe EPD leidt uiteindelijk tot efficiëntere zorg.”


Papierloos

Frank Soons sluit zich aan bij de woorden van de orthopeed en is ervan overtuigd dat de patiëntveiligheid en kwaliteit van zorg verbeteren door te werken vanuit één centraal EPD. “Voor het einde van dit jaar willen we met alle vakgroepen werken vanuit het EPD. Uiteindelijk willen we compleet papierloos werken. Als we in 2017 onze nieuwbouwlocatie betrekken, moet al het papier zijn verbannen. We liggen uitstekend op schema.”