De psychiatrische afdelingen van ziekenhuis Tergooi, Albert Schweitzer  ziekenhuis, Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, Bravis ziekenhuis, Erasmus MC en Máxima Medisch Centrum zijn een nieuwe weg ingeslagen met een geïntegreerd EPD. Hoe helpt HiX hen bij de combinatie van psychiatrische en somatische zorg? Wat zijn de nieuwe mogelijkheden? En wat is volgens hen de kracht van content gebruikersgroepen, waarmee zij samen met ChipSoft het EPD verrijken? We vragen dit aan professionals van de zes psychiatrieafdelingen aan de hand van vier thema’s. 


Psychiatrie en somatiek

Chris Schubart, psychiater in ziekenhuis Tergooi: “Als je kijkt naar combinatie van psychiatrische zorg en somatische zorg, is het veel beter dat daar geen verschillende systemen voor zijn, maar één geïntegreerd systeem. Het is bijvoorbeeld heel fijn als je gemakkelijk multidisciplinaire poli’s kunt plannen vanuit één agenda, waarbij dit wordt vertaald naar de juiste DBC’s en GGZ DBC’s. Hetzelfde geldt ook voor intercollegiale consulten.”

Coby de Deugd, functioneel ondersteuner en DBC-adviseur van de PAAZ in het Albert Schweitzer ziekenhuis: “Ongeveer driekwart van onze populatie heeft ook een somatische ziekte, dus kijk je automatisch al naar de overige gegevens. Dat kon vóór HiX veel minder gemakkelijk, want we moesten daarvoor in twee systemen kijken. We hadden veel eerder een EPD moeten hebben”


Nieuwe mogelijkheden

Chris Schubart: “Hiervoor werkten we met papieren dossiers. Het belangrijkste verschil is dat ik nu het handschrift van mijn collega’s wel kan lezen. Bovendien werken we over twee locaties en multidisciplinair waardoor ik, ongeacht op welke locatie ik ben, de aantekeningen van mijn collega MDO-artsen kan zien. Dat is een enorme stap vooruit voor ons.”

Sieds Dieleman, psychiater binnen het Erasmus MC: “Het is ook heel fijn dat het medicatie voorschrijfsysteem nu in het EPD is geïntegreerd. Hierdoor verloopt de medicatiebewaking beter. Verder denk ik dat het een stap vooruit is dat de Bopz en Argus registraties binnen hetzelfde systeem plaatsvinden als de medisch/psychiatrische dossiervoering.”

Cees Klop, psychiater bij het Máxima Medisch Centrum: “Wat ik als groot voordeel ervaar: de recepten en de interactie met medebetrokken collega’s is veel duidelijker. Het inzicht in alle onderzoeken geeft zóveel voordelen. Door de standaard content ziet het dossier van, bijvoorbeeld, de gynaecoloog er qua opbouw hetzelfde uit als ons dossier. Dat maakt informatie zoeken veel eenvoudiger. Het ideaal is dat ICT werkprocessen kan vergemakkelijken, zonder dat deze processen vertraagd worden.”

Hans Janssen, PAAZ-verpleegkundige van Canisius Wilhelmina Ziekenhuis: “HiX is eenvoudig in gebruik en overzichtelijk. Het werkt ook veel efficiënter. Voorheen, als je een dossier opvroeg bij een andere discipline, moest je een paar uur wachten tot je het in handen had. Nu is alles met één muisklik inzichtelijk. Daarbij komt dat we nu ook de labuitslagen in hetzelfde programma hebben staan. Daar moesten we voorheen apart een programma voor raadplegen, gezien we nog met papieren dossiers werkten.”

Marc van der Gracht, verpleegkundige en kwaliteitsfunctionaris van de PAAZ binnen Bravis ziekenhuis: “Als ik een gedragsverandering waarneem bij de patiënt, kan ik in HiX precies zien wat de patiënt heeft besproken met de psycholoog en een inschatting maken of die gedragsverandering daarmee te maken kan hebben. Ik kan er dus beter door anticiperen.”


Gebruikersgroepen

Coby de Deugd: “Als we graag iets willen wijzigen aan de standaard content, zijn daar gelukkig gebruikersgroepen voor. Via die groepen kunnen we samen met andere psychiatrieafdelingen van ziekenhuizen een verzoek indienen. Zelf heb ik al een aandachtspunt gevonden; de manier waarop de BOPZ  is ingericht, zou ik anders willen doen. Het is goed dat we dat via de gebruikersgroep kunnen voordragen. Het is ook nuttig voor de gebruikers zelf, vind ik. We krijgen zo een kijkje in elkaars keuken. Bovendien voorzien we onze leverancier hiermee van heldere verzoeken.”

Marc van der Gracht: “Wat mij aanspreekt, is dat we zo zelf invloed hebben op het EPD. We denken met alle gebruikers mee over de inhoud en werking van het EPD en staan met verzoeken naar de leverancier toe niet alleen. Wat ik wel graag los zie van de gebruikersgroep, zijn de landelijke richtlijnen en ontwikkelingen. Denk daarbij aan de standaard zorgprogramma’s die momenteel worden vastgesteld, waarbij de neuzen van patiëntfederaties en zorgverzekeraars in dezelfde richting staan. Die gelden voor iedere organisatie en horen, wat mij betreft, direct in de standaard content te komen. Voor al het overige is de gebruikersgroep een ideaal middel.”


Verbetering voor de patiënt

Chris Schubart: “De patiënt heeft zeker profijt van deze professionalisering van ICT in de psychiatrie. We weten beter van elkaar waar we mee bezig zijn. Stel dat een patiënt van mij een slecht-nieuws-gesprek heeft gehad bij de oncologie, dan weet ik dat al vóór hij mijn spreekkamer instapt. Dus dan wordt de insteek van zo’n consult al heel anders. Dat is heel direct een verbetering van de kwaliteit van zorg die ik daardoor kan leveren.”

Cees Klop: “Ik denk dat patiënten beperkt notie hebben van ICT. Het intensieve contact, het luisteren en meedenken, is in ons vak nog altijd de hoofdsom. De kwaliteit en snelle beschikbaarheid van achtergronddata, zoals medicatiegegevens, is wel toegenomen. Daar profiteert patiënt natuurlijk wel van. In die zin ben ik blij dat we de overstap naar EPD en nu HiX hebben gemaakt.”


HiX, geïntegreerd totaal-EPD


Ziekenhuispsychiatrie

Ter ondersteuning van multidisciplinaire zorg aan patiënten met somatische en psychiatrische klachten biedt HiX een EPD, waarin multidisciplinair samengewerkt wordt met andere specialismen en diagnostische- & medische disciplines binnen het ziekenhuis. Tegelijkertijd heeft u met HiX alle somatische, medische en psychiatrische patiëntinformatie bijeen en kunt u op volledige en patiëntveilige wijze zorg verlenen, met behoud van de juiste mate van privacy voor de patiënt.

Geestelijke gezondheidszorg

HiX biedt veel mogelijkheden tot ondersteuning van u en uw cliënt in ‘doelmatige geestelijke gezondheidszorg dichtbij’.
Doelmatig, doordat u een compleet zorgprogramma uitzet voor uw cliënt, werk uit handen neemt bij uw behandelaren en altijd aan de vigerende wet- en regelgeving voldoet. Ook bent u in control door de geïntegreerde BI.
Dichtbij, doordat uw cliënt het zorgprogramma met blended care volgt via het online cliëntenportaal van HiX, waar hij dossierinzage heeft, afspraken kan managen, op maat geïnformeerd wordt, een online dagboek bij kan houden, het ROM-formulier kan invullen, et cetera. Ook dichtbij, doordat ambulante medewerkers mobiel worden ondersteund en de samenwerking en gegevensuitwisseling met de kring rond de patiënt op veilige en volledige wijze wordt gefaciliteerd.

Forensische Zorg

Om de behandeling van forensische patiënten adequaat te ondersteunen, bieden wij een volledig integraal en veilig EPD waarmee ketenpartners goed kunnen samenwerken. Informatie wordt eenmalig geregistreerd en vervolgens breed en eenvoudig (her)gebruikt. Behandelaars ontvangen ondersteuning in de informatievoorziening van het behandeltraject en de patiënt wordt meer betrokken in het eigen herstel.