Donderdag kwamen meer dan zestig nefrologen, verpleegkundigen, afdelingsmanagers en planners uit het hele land naar Erasmus MC om met elkaar van gedachten te wisselen over de ondersteuning door HiX voor dialyseafdelingen.


Na een plenaire demo over HiX op de dialyseafdeling splitste de groep zich op voor drie interactieve deelsessies, waarin dieper werd ingegaan op de afzonderlijke werkprocessen van nefrologen, verpleegkundigen en planners. Tijdens deze sessies werden ervaringen met elkaar gedeeld en bekeken hoe Erasmus MC met bepaalde uitdagingen omgaat. Dit ziekenhuis werkt sinds een halfjaar met geïntegreerde dialyseondersteuning binnen het complete ZIS/EPD.

Door dit soort bijeenkomsten leren de professionals van verschillende ziekenhuizen veel van elkaar. Dat merkt ook Esther de Beus, internist-nefroloog van Erasmus MC op: "Samen gaan we de uitdaging aan voor een prachtige dialysemodule in HiX!”