(bron: Computable)

Samenwerking in de zorg wordt steeds belangrijker. Ook de overheid stuurt hier op aan onder het motto ‘Zorg dichtbij waar het kan en verder weg waar nodig’. In meerdere mate gaan zorgaanbieders verwijzen, overdragen, overleggen, consulteren en zorg op afstand bieden. Zorgplatform ondersteunt deze ontwikkeling op een vernieuwende manier.

 
In de praktijk worden patiëntgegevens uitgewisseld via verschillende communicatiemiddelen, zoals e-mail, post, fax, telefoon en chat. Daarnaast worden onder andere medicatie, beelden en laboratoriumuitslagen via losstaande systemen uitgewisseld, omdat de gangbare communicatiemiddelen niet toereikend of veilig genoeg zijn. Al deze versplinterde oplossingen maken het samenwerken onnodig kostbaar en zijn soms in strijd met regelgeving. Daarvoor is zorgplatform ontwikkeld.

Zorgplatform bundelt al deze communicatievormen en biedt integratie met bestaande zorgsystemen. Iedere zorginstelling kan zich met zijn eigen systeem op het platform aansluiten. Zonder hoge kosten voor infrastructuur, zonder risico op datalekken en passend bij de natuurlijke workflow van zorgverleners. De zorgverlener kan dus rechtstreeks in het eigen elektronisch patiëntendossier (epd) gebruikmaken van de functionaliteiten die Zorgplatform biedt.

Zorgplatform maakt samenwerking mogelijk die verder reikt dan alleen het uitwisselen van gegevens. Het gaat dan om zaken als registratie van patiënttoestemming, het afstemmen van transmurale werkstromen, notificatie bij belangrijke ontwikkelingen en conversatie tussen zorgverleners.

De ziekenhuizen van de Reinier Haga Groep en Focus Cura, leverancier van de thuismeet-app cVitals, gaven onlangs het startsein voor Zorgplatform. Dit deden zij onder toeziend oog van secretaris generaal van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) Erik Gerritsen, die op Twitter zijn enthousiasme niet onder stoelen of banken steekt: ‘Tijdens werkbezoek aan HagaZiekenhuis over Zorgplatform en samenwerking Focus Cura blijkt dat de ontwikkeling richting open standaarden en interoperabiliteit onomkeerbaar is ingezet. Complimenten aan alle betrokken partijen!’ Vier stakeholders vertellen over hun rol in dit project.
 

Vier stakeholders aan het woord

 

Erik Booden, Raad van bestuur Reinier Haga Groep/directievoorzitter Langeland Ziekenhuis
“Als bestuurder kijk je met een bepaalde blik naar zo’n project. De Reinier Haga Groep is een bestuurlijke fusie van de ziekenhuizen Reinier de Graaf, HagaZiekenhuis en Langeland Ziekenhuis. We zijn dus wel één, maar de ziekenhuizen zijn nog zelfstandige stichtingen. Daarom willen wij maximale samenwerking met elkaar creëren. Via Zorgplatform zetten we daar een prachtige stap in.

Bij het zoeken naar de beste route voor onze gezamenlijke epd-visie zijn we met ChipSoft in gesprek gegaan. Een belangrijke doorbraak daarin was de HIMSS-beurs, vorig jaar in Orlando. Wij hadden al een aantal opties in overweging toen we een presentatie kregen van ChipSoft over Zorgplatform. We hebben die laten bezinken en besloten na enkele maanden: hier gaan we voor.

Via Zorgplatform kunnen we op een veilige manier gegevens uitwisselen tussen onze locaties én patiënttoestemming regelen. Daarnaast willen wij graag regionaal samenwerken met zorgaanbieders en op een veilige, gebruiksvriendelijke manier communiceren met patiënten. Ook daar biedt Zorgplatform een wenkend perspectief.

Wat wij veelbelovend vinden, is dat het een platform is waarop iedereen die aan de technische en zorginhoudelijke standaarden voldoet kan aansluiten. Ik ben ook bij initiatieven betrokken met andere ziekenhuizen en het is heel aantrekkelijk als je die samen via het Zorgplatform vorm kunt geven. De open platform-gedachte, op basis van ict-standaarden, spreekt ons erg aan.

De positieve grondhouding waarin we met alle partijen aan Zorgplatform werken, is me heel goed bevallen. We hebben geen klassieke klant/leverancier-relatie, maar echt een partnership waarin we gezamenlijk optrekken richting toekomstige ontwikkelingen. Dat geeft energie, want met Zorgplatform maken we de zorg echt beter.”
 

Ivo van der Bilt, Cardioloog HagaZiekenhuis
“Als cardioloog merk ik dat gegevensuitwisseling steeds belangrijker wordt. Steeds meer klinische beslissingen worden genomen tijdens een multidisciplinair overleg (MDO), waar meerdere artsen en ziekenhuizen bij betrokken zijn. Complete, duidelijke en beschikbare informatie is dan essentieel.

MDO’s gaan nu nog te vaak niet door, omdat informatie niet compleet is. Dan ontbreken er bijvoorbeeld belangrijke beelden of brieven, of is het medicatieoverzicht nog niet actueel. Zorgplatform stelt mij in staat met één druk op de knop alle informatie zelf op te vragen, binnen het epd waar ik in werk. Gemakkelijker kan het niet. Daarom ben ik er ontzettend enthousiast over. Ik hoef er geen extra applicatie voor te openen.

We zijn met de Zorgplatform-pilot begonnen op onze cardiologieafdeling. Ik ben dus de eerste die ermee werkt en denk samen met onze ict-afdeling en ChipSoft mee over de inrichting. Ik merk nu al dat het een stap vooruit is. Op het moment dat ik betere informatie heb, kan ik namelijk een betere therapie bedenken en dus betere zorg bieden.

Wij hebben het nu zo ingericht, dat we de patiënten die worden aangemeld voor een MDO eerst toestemming vragen om hun gegevens uit te mogen wisselen. ChipSoft heeft een website ontwikkeld waarop patiënten met hun DigiD kunnen inloggen en per zorginstelling hun toestemming kunnen vastleggen. De opgenomen patiënten bezoeken we met een iPad en helpen we desgewenst bij de registratie. Niet-opgenomen patiënten lichten we goed voor hoe zij thuis online hun toestemming kunnen geven.

Naast de ondersteuning van multidisciplinair werken, stelt Zorgplatform ook externe partijen in staat hun informatie in het epd te integreren. Vorig jaar deden we een pilot met de thuismeet-app cVitals van FocusCura en merkten we dat het best lastig was om de thuismetingen goed binnen te krijgen. Nu, met Zorgplatform, zien we die uitslagen direct in het epd. Geweldig toch?!

Het is nu nog alleen de app van FocusCura, maar op dit moment er is zo een enorme ontwikkeling gaande op het gebied van homemonitoring en thuismeet-apps, het duurt vast niet lang meer tot meerdere partijen willen aansluiten. Ik hoop dat ook, want hoe beter en completer de informatie, hoe beter de zorg.”
 
Patrick Vink, voormalig Raad van Bestuur/directeur Tjongerschans, nu voorzitter Raad van Bestuur Medisch Centrum Leeuwarden
“Mijn persoonlijke ambitie is de zorg in Friesland verbinden. In maart ben ik overgestapt van ziekenhuis Tjongerschans naar Medisch Centrum Leeuwarden (MCL). In Tjongerschans besloten we aan te sluiten op Zorgplatform. Ook voor MCL staat als een paal boven water dat we het uitwisselen van gegevens moeten faciliteren in de regio. Daarom zijn we bezig een use case op te zetten tussen Tjongerschans en MCL.

Continuïteit en borging van zorg is essentieel. Niet alleen tussen ziekenhuizen, maar veel breder, over alle zorglijnen heen (netwerkorganisaties). Wij zoeken naar continuïteit in de informatiestroom en borging daarvan vanuit de overtuiging dat we de zorg voor de patiënt als continuüm over alle domeinen heen moeten regelen, niet in de laatste plaats omdat de specialisten van de Friese ziekenhuizen steeds vaker op grond van hun specifieke expertise in elkaars ziekenhuis zullen werken. Uitwisselingen en toegankelijkheid over de locaties heen, is hierbij noodzakelijk.

Als het gaat om samenwerking tussen MCL en Tjongerschans, moeten we zorgen dat de verschillende systemen met elkaar communiceren. Dat geldt ook buiten de muren van de ziekenhuizen. Vanuit Tjongerschans zijn we ook veel bezig geweest met verloskundige samenwerkingsverbanden, communicatie met huisartsen en thuiszorgorganisaties. Om de continuïteit van zorg goed te waarborgen, is informatie-uitwisseling vanuit verschillende systemen van toegevoegde waarde.

Dat een app-ontwikkelaar als FocusCura ook op Zorgplatform is aangesloten, vind ik een goede zaak. Komende jaren kijken we met z’n allen wat de zorgconsument nodig heeft om gezond te blijven en beter te worden. Apps zijn daar onderdeel van. In apps zit zoveel informatie die je ook in het epd wil hebben. Je kunt dat niet allemaal als losstaande ontwikkelingen zien. We moeten zorgprofessionals faciliteren om op een geïntegreerde wijze over alle informatie te beschikken. Dat hoeft niet per se binnen één fysiek systeem, het kan ook een virtuele eenheid zijn.”
 
Daan Dohmen, ceo FocusCura
“Als FocusCura werken wij al langere tijd samen met Reinier Haga Groep op het gebied van thuismeten. Via onze app cVitals houdt de afdeling Cardiologie patiënten met hartfalen op afstand in de gaten. Om die samenwerking een boost te geven en op te schalen, wilden wij de metingen geïntegreerd in het epd aanbieden. Het is namelijk een grote wens van artsen om niet in meerdere applicaties te hoeven werken.

We kunnen samen met onze partners heel trots zijn dat we nu eindelijk laten zien dat het wel degelijk mogelijk is, gebruikmakend van standaarden, om thuismeten als vorm van e-health in het epd van de dokter beschikbaar te stellen via Zorgplatform. De Reinier Haga Groep was hiervoor de ideale partner.

Wij waren al langer met ChipSoft in gesprek over een schaalbare koppeling, zodat onze applicatie niet op slechts één plek werkt, maar direct voor meerdere ziekenhuizen een meerwaarde is. Het is volgens ons belangrijk vervolgens zo snel mogelijk in de praktijk de behoeften op te halen en zowel de artsen als bestuurders bij de Reinier Hage Groep waren direct positief.

De technische teams van ChipSoft en FocusCura zijn vervolgens gestart met de vragen ‘wat moet deze techniek eigenlijk bereiken voor de patiënt en zorgverlener en welk probleem lossen we op voor hen?’. Al het andere moet aan deze vragen ondergeschikt zijn. Samen met ChipSoft en de ziekenhuizen hebben we gedacht in oplossingen, niet in problemen.

De teams hebben vervolgens de technische realisatie stap voor stap aangepakt, waarbij de eis was ons te conformeren aan de gangbare technische standaarden, zodat het niet een maatwerkoplossing zou worden voor de Reinier Haga Groep maar een oplossing voor alle ziekenhuizen. Het uitgangspunt was daarbij dat we de aanmelding voor thuismeten met onze cVitals-app zo simpel mogelijk wilden maken en alarmen direct in HiX willen kunnen afronden, bijvoorbeeld door nadere data-analyse of een videogesprek met de patiënt via onze cContact-app. De patiëntservice of -dienstverlening moet leidend zijn, niet de techniek.

FocusCura is nu de eerste aanbieder van thuismeetgegevens, maar het einddoel van Zorgplatform is natuurlijk om zoveel mogelijk relevante informatie beschikbaar te maken voor de arts. Wij gaan nu verder met doorontwikkelen, doorleren en verbeteren. Reinier Haga Groep kan straks direct beschikken over al die verbeteringen, net als alle andere zorginstellingen die zich aansluiten. Dat is zo mooi aan een open platform. En dat we door deze diepe integratie tussen FocusCura en ChipSoft ook internationaal koploper zijn, daar ben ik stiekem wel een beetje trots op.”