Vandaag schakelen de vijf campussen van het Belgische AZ Delta in één dag over op HiX. Daarmee is AZ Delta het eerste Vlaamse ziekenhuis dat HiX organisatiebreed in gebruik heeft genomen.


HiX voorziet artsen en zorgverleners van intelligente ICT-ondersteuning, waardoor zij optimale zorg kunnen bieden aan hun patiënten. Ook de volledige medicatie die de patiënt inneemt, met inbegrip van de thuismedicatie, is nu gemakkelijk voor hen te consulteren op alle plaatsen in het ziekenhuis.

AZ Delta werkt dus niet langer met dertig verschillende softwarepakketten en papieren dossiers. Zowel de chirurg in de operatiezaal als de planning, de apotheek, de diëtist en de financiële administratie werken met HiX. Dit volledig geïntegreerde EPD komt de patiëntveiligheid en de kwaliteit van zorg ten goede. HiX ondersteunt artsen ook door gestructureerd data te verzamelen waarop zij zich kunnen baseren om de resultaten van behandelingen te evalueren en zo te werken aan een continue verbetering. 


Zelf dossier inkijken

Over een aantal maanden neemt AZ Delta bovendien Zorgportaal in gebruik voor patiënten en huisartsen. Patiënten kunnen dan zelf hun dossier inkijken, afspraken maken, vragenlijsten invullen en meer uitleg krijgen over hun aandoening of ingreep. Via dit portaal kunnen zij ook vragen stellen aan hun arts of gespecialiseerde verpleegkundige.