Het allereerste administratieprogramma van ChipSoft – Remedies, uitgebracht in 1986 – is onlangs ‘met pensioen’ gegaan. Frithjof Kroon, jarenlang kaakchirurg in het Ruwaard van Putten ziekenhuis en later in Spijkenisse Medisch Centrum, trok als laatste eindgebruiker de stekker uit het systeem. “Een einde van een mooi tijdperk.”


Hoe lang heeft u Remedies gebruikt?

In 1996 nam ik samen met mijn vrouw de kaakchirurgiepraktijk in het toenmalig Ruwaard van Putten ziekenhuis over van een kaakchirurg die arbeidsongeschikt werd. Remedies draaide daar toen al. Ik heb het volop gebruikt tot het moment dat ik afstand deed van de praktijk, 31 december 2017. Bijna 22 jaar dus.


Waar gebruikte u het programma voor?

We voerden in Remedies altijd de patiëntgegevens en declaratiecodes in. Ook maakten we de brieven in Remedies en deden we de declaraties vanuit het programma. Die printten we uit en stuurden we op. Tevens gebruikten we de boekhoudmodule van het programma. We hadden door Remedies echt een zelfstandig winkeltje onder het dak van het ziekenhuis, dat met een systeem van het toenmalige iSoft werkte. Dat beviel heel goed, want mede door onze aparte administratie verworven we een autonome positie binnen het ziekenhuis.


Is er in de loop der jaren veel veranderd in uw werkwijze?

Ja, op een gegeven moment veranderde de regelgeving voor kaakchirurgen. Vanaf 1 juli 2009 werd het verplicht om vanuit de instelling nog maar één nota te versturen naar de zorgverzekeraars. We moesten de nota voor de kaakchirurgverrichtingen en de nota voor het kostendeel van het ziekenhuis dus samenvoegen. Met het ziekenhuis maakten we de afspraak dat wij elke maand een bestand aanleverden met al onze verrichtingen. Het ziekenhuis plakte daar dan het kostendeel aan vast en verstuurde het naar de verzekeraars. Dat hebben we tot eind 2017 zo kunnen doen. Dat ging top. We konden iedere maand precies zien hoeveel verrichtingen we gedaan hebben en wat de omzet was. Ook patiëntniveau was alles goed terug te vinden. Daardoor konden we specifieke vragen van zorgverzekeraars altijd nauwkeurig beantwoorden en versterkten we onze positie.


Wat zijn uw leukste herinneringen aan het programma?

Nou, we hebben met Remedies samen de overgang van de gulden naar de euro meegemaakt. Dat was wel heel spannend. En op een gegeven moment verzochten zorgverzekeraars ons de declaraties niet meer op papier aan te leveren maar op een diskette. Vervolgens kwamen er nieuwe versies van de lijsten met tariefcodes. Daar moest het programma telkens aan worden aangepast. Dat waren leuke uitdagingen.


Waarom bent u nooit overgestapt op een ander systeem?

Het ziekenhuis om ons heen werkte met iSoft. Op een gegeven moment koos het ziekenhuis voor het EPD Mirador. Omdat dat programma voor ons geen verbetering zou zijn, gingen wij vrolijk door met Remedies.


Gaat u het ‘oude beestje’ nu missen?

Er komt wel een beetje sentiment bij kijken, eerlijk gezegd. Het was een fijn programma om mee te werken. Wij konden er mee lezen en schrijven. Volgens mij gaan de mensen die vanaf het eerste uur bij ChipSoft werken Remedies óók missen. Als je vorig jaar zag hoe zij bij ons zaten te glunderen toen ze voor ons de laatste aanpassingen aan Remedies deden… Maar het is mooi geweest, na bijna 22 jaar. Spijkenisse MC werkt nu met HiX en daarmee heeft Remedies een meer dan waardig opvolger. Zelf ben ik nu als staflid werkzaam in het Erasmus MC, waar ik vooral assistenten in opleiding tot kaakchirurg begeleid. Daar zijn we niet zo lang geleden ook met HiX gestart. Een heel mooi programma, maar ik denk niet dat ik daar nog 22 jaar mee ga werken, haha.