De optelsom van beste spelers maakt nog niet per definitie het beste team. Het is een gevleugelde uitspraak uit de sport die ook in de zorg van toepassing is. Om optimale Value Based Healthcare te bereiken, moeten alle zorgparticipanten zich meer als team ontwikkelen. Hoe goed ze individueel ook zijn.


Value Based Healthcare is een veel gebruikte term in de laatste vijf jaar. Het idee: waarde van zorg voor de patiënt maximaliseren en zorgkosten reduceren. Om dat te bereiken, moeten we zorg anders organiseren en efficiënt, duurzaam, betaalbaar en patiëntgerichter leveren.

Waar zorg in Nederland van oudsher vanuit een silo-gedachte werd geleverd - huisartsen, ziekenhuizen en klinieken leverden zorg vanaf hun ‘eilandje’ - dringt het belang van onderlinge samenwerking steeds meer door. Zorgaanbieders zien steeds meer in dat het niet effectief is om zorg te weren of te verschuiven, als daarmee de patiënt niet beter wordt.

Het liefst geef je iedere patiënt een specifiek behandelteam, maar dat kan helaas niet door de beperkte middelen die in de zorg beschikbaar zijn. We moeten die middelen dus efficiënt en slim inzetten. Een intelligent en volledig geïntegreerd EPD helpt daarbij. Enerzijds is het een plek om gegevens duidelijk te registreren, anderzijds kunnen we ervaringen en bewezen verbeteringen integreren in het EPD om zorg nóg efficiënter te maken.

Het is echter zaak om niet in de valkuil stappen dat we teveel naar efficiency kijken. Een patiënt is veel meer dan een optelsom van diagnoses en behandelingen. Ook andere omstandigheden zijn belangrijk: waar komt de patiënt vandaan? Hoe ziet zijn sociale omgeving eruit? Waar zou hij naartoe kunnen voor de juiste zorg? Maar ook, wat wil de patiënt zelf? Kortom, er zijn keten overstijgende behandel- en communicatieprotocollen nodig. En dat vereist nauwkeurige afstemming tussen alle betrokken partijen.

We moeten als behandelteam zoeken naar de beste behandeling voor de patiënt en handelen naar de nieuwste voorschriften en richtlijnen. Daarbij dienen we wél goed te beseffen dat protocollen onderhevig zijn aan voortschrijdend inzicht. Bij VBHC hebben we het over de waarde van een behandeling en de waarde van geleverde zorg, maar die waarde wisselt natuurlijk voortdurend.

Waarde gedreven zorg betekent, als je het mij vraagt, nadenken over wanneer bepaalde zorg goed op zijn plek is. Automatisering is daarbij extreem belangrijk. Het EPD is dé plek waar alles wordt geregistreerd en gecommuniceerd en waar zorgverleners intelligente ondersteuning krijgen. Je kunt als arts bijna niet meer van alles op de hoogte zijn in de wereld. Daarom creëren we met ons EPD  (zorginstelling overstijgende en) ondersteunende functionaliteiten waarbij wetenschappelijk medisch inzicht constant wordt meegenomen in de manier van werken en beslissingen die artsen nemen.

Momenteel zit er nog een te groot gat tussen hoe zorginstanties gewend zijn te handelen en hoe zij zouden moeten handelen. Die ‘gap’ kunnen we overbruggen door op het juiste moment de juiste kennis en de juiste functionaliteiten aan te bieden gebaseerd op een volledig beeld van de patiënt. Verder kijken dan het individuele zorgproces. Wat daar in eerste instantie voor nodig is, is een goede en gestructureerde manier om informatie vast te leggen. Vervolgens ga je analyseren waar de winstpunten liggen en die doorvoeren, waarbij je een proces altijd beschouwt in het grotere geheel van zorgprocessen.

Om dát goed in kaart te krijgen, moeten we dus met z’n allen aan tafel: zorgaanbieders, patiënten en leveranciers van zorg-ICT. Want als elke speler alleen maar aan zijn eigen ‘positie en rol’ werkt, heb je straks fantastische individuele spelers, maar presteert het ‘zorgteam’ voor geen meter.


Marc Somberg is pre sales consultant bij ChipSoft en specialist op gebied van Value Based Healthcare