Donderdag 28 juni bezochten zorgprofessionals uit meer dan dertig zorginstellingen ons Zomer Netwerkevenement. We spraken over Value Based Healthcare, de winst van eHealth en de apotheek van 2025. ’s Middags werd er voor de liefhebbers op de golfbaan verder gesproken over  de gezamenlijke uitdagingen in onze sector.


Value Based Healthcare

Martini ziekenhuis trapte met Harm Wesseling, directeur ICT en Medische Techniek, het ochtendprogramma af. Het ziekenhuis is onderdeel van de Santeon ziekenhuizen die open met elkaar samenwerken om de zorg te verbeteren. Zij maken gebruik van de Value-Based Health Care methode. Ondersteund door patiënt- en arts-relevante indicatoren brengen zij teams bij elkaar die resultaten en (behandel)processen analyseren en op basis daarvan doelstellingen en verbeteringen afspreken. Verbeteren kan namelijk niet alleen.


Winsten van eHealth

Vervolgens namen Annelies Koeken en Denise Verburgh van het Bravis Ziekenhuis het woord om de aanwezige bestuurders, artsen en ICT-professionals te vertellen over de opzet van hun Digituin. Technologische ontwikkelingen maken steeds meer mogelijk. Dat het zorglandschap hierdoor gaat veranderen is een logisch gevolg. Over hoe Bravis invulling geeft gaven beide dames een mooi betoog. 


Uitdaging voor apothekers

Ter afsluiting van de ochtend nam apotheker Sheila Belliot de aanwezigen mee in de uitdagingen die apothekers op dit moment hebben om van waarde te blijven in het huidige zorglandschap én dat van 2025.


HiX-trofee

Na de lunch trok een deel van de bezoekers naar golfbaan Kromme Rijn, om daar verder te praten over onze gezamenlijke uitdagingen en te strijden om de HiX-trofee. Deze wisseltrofee werd uiteindelijk gewonnen door Ronald Piena van Rivas Zorggroep.