Het onlangs gefuseerde Westfriesgasthuis en Waterland Ziekenhuis stappen in oktober 2019 over op de standaard content van HiX. "Voor beide locaties van het fusieziekenhuis een enorme verandering, maar het biedt straks meer stabiliteit en ontwikkeling", aldus KNO-arts en CMIO Marein van der Torn en Nic Kaldenbach, manager ICT.


"De fusie dwong ons om na te denken over een gezamenlijk EPD voor de toekomst", legt Nic Kaldenbach uit. "Het Waterland Ziekenhuis gebruikt een HiX basisdossier met standaard content en het Westfriesgasthuis heeft van oudsher een ChipSoft maatwerk-EPD. We hebben met elkaar de voors en tegens afgewogen en tenslotte gekozen voor HiX 6.1 standaard content."


Beter beheersbaar

"Standaard content is beter beheersbaar", vertelt Nic Kaldenbach. "Ons maatwerk-EPD is langzamerhand een mikadohuis dat enerzijds goed aansluit op onze specifieke processen, maar anderzijds steeds wankeler wordt. Als we bij wijze van spreken aan de ene kant van het EPD een stokje toevoegen, valt er aan de andere kant een stokje uit. Standaard content geeft ons meer stabiliteit."


Wet- en regelgeving

"Ook in het kader van ontwikkelingen die vanuit wet- en regelgeving van ons worden gevraagd, zoals zorginformatiebouwstenen en aanleveringen, is standaard content een stap vooruit", gaat Marein van der Torn verder. "Die regels en richtlijnen worden in de standaard content ingebouwd, waardoor wij daar automatisch van profiteren."


Medical device IIB

Volgens Kaldenbach was ook certificering een argument om te kiezen voor standaard content. "Op den duur moeten wij onze systemen certificeren -  HiX is een medical device klasse IIB EPD – en wij zijn als individueel ziekenhuis niet in staat om dergelijke zware trajecten te doorlopen. Door HiX met standaard content te gebruiken, beschikken wij dus automatisch over een gecertificeerd EPD."


Ontwikkelkracht

Van der Torn is blij dat de beide locaties met het nieuwe EPD straks profiteren van de ontwikkelkracht in andere ziekenhuizen. "Artsen uit een groot deel van Nederland hebben veel input geleverd voor standaard content. Het is zonde als wij hun ideeën niet zouden gebruiken."


Content verrijken

Voor aanpassingen in de standaard content zijn gebruikersgroepen in het leven geroepen, die per onderdeel of specialisme de content verrijken. Een prima zaak, vindt Van der Torn, die zich heeft aangemeld voor de gebruikersgroepen KNO en CMIO. "Als wij met specialisten vanuit heel Nederland consensus bereiken, leidt dat tot mooie verbeterslagen in HiX en efficiënte zorg."


Spannende periode

Tot aan de livegang wordt het voor beide heren een spannende periode. "Een dergelijke implementatie is vooral een veranderkundige uitdaging", vertelt Kaldenbach. "Daarom zijn we nu al voorbereidingen aan het treffen. Op technisch gebied, maar we zijn ook de werkprocessen op beide locaties aan het harmoniseren. We werken al sinds de jaren tachtig met ChipSoft aan ons EPD en hebben al veel innovaties samen doorgevoerd, dus we zien deze stap ook met vertrouwen tegemoet. Het wordt een intensieve periode, maar als wij allemaal de handen ineenslaan, gaat het helemaal goed komen.""Als wij de handen ineenslaan, gaat het helemaal goedkomen", aldus Marein van der Torn en Nic Kaldenbach, over de keuze voor standaard content.