Dr. Michiel Thomeer is pneumoloog in Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL), waar HiX sinds 1 juni ziekenhuisbreed live is na een gefaseerde implementatie. Zelf werkt hij reeds geruime tijd met HiX en de standaard content. Dr. Thomeer participeert in de content gebruikersgroep voor zijn specialisme. In zulke groepen bespreken daartoe aangewezen eindgebruikers uit verschillende zorginstellingen mogelijke nieuwe features of aanpassingen in de software, die bij onderling akkoord door ChipSoft worden ontwikkeld en doorgevoerd. In zijn blog gaat hij hier dieper op in.


Bij de implementatie van HiX in ZOL bleek dat er voor het dossier Pneumologie al veel was ingericht onder de noemer ‘standaard content’. Dat is de inhoud van HiX, die onder meer aangepaste vragenlijsten, views, beslissingsondersteuning en registratiemogelijkheden omvat. Toen ik hoorde dat deze inhoud mee bepaald zou worden door de content gebruikersgroep voor mijn specialisme, heb ik me daarvoor kandidaat gesteld. Zo kan ik zelf voorstellen doen om de reeds bestaande content uit te breiden. De tijd die je investeert in de voorbereiding op en deelname aan de content gebruikersgroep is goed besteed omdat het EPD een belangrijk onderdeel vormt van de werking van het ziekenhuis. Hoe beter het EPD aansluit bij onze eigen werkprocessen, hoe efficiënter we zelf gaan werken. Dit vraagt enige inzet, maar die inzet loont dus ook.

Het is interessant om in dit verband met gebruikers van andere ziekenhuizen te spreken. Wat opvalt is dat we toch veel gemeen hebben: allemaal krijgen we met dezelfde uitdagingen te maken. Dat is zeker het geval voor Belgische ziekenhuizen onderling. Daarom is het des te belangrijker dat het aantal gemotiveerde Belgische HiX-gebruikers die deelnemen aan content gebruikersgroepen blijft aangroeien.

Tijdens driemaandelijkse samenkomsten bespreken we de verschillende items op de agenda, zoeken we daarover een consensus en krijgen de items een bepaalde prioriteit mee. We bespreken bijvoorbeeld welke bestaande content we graag anders gepresenteerd zien en welke toevoegingen we wensen. Tijdens het voorbije overleg zijn we met onze content gebruikersgroep bijvoorbeeld drie punten overeengekomen waaraan momenteel aanpassingen worden gemaakt door ChipSoft. Het eerste is de integratie van de longfunctie, het tweede de opvolging van de zes voornaamste aandoeningen in tabelvorm en het derde de bevraging met betrekking tot dezelfde veelvoorkomende longziekten. Dit zijn belangrijke aspecten waarmee de content nog beter wordt afgestemd op de realiteit op onze afdeling.

Deelname aan een content gebruikersgroep is pas echt zinvol als je voldoende kennis hebt van HiX. Het doel is de verrijking en verfijning van de standaard content, en dus niet het verkennen van de inhoud op zich. HiX biedt al enorm veel mogelijkheden, die we met de nodige kennis allemaal ten volle kunnen benutten en waarop we kunnen voortbouwen.

Hoewel de Pneumologie in ZOL al langer gebruikmaakte van HiX, was de laatste ziekenhuisbrede livegangfase ook voor ons een overstap. We waren al heel tevreden met de consultvoering in HiX. Tijdens de laatste projectfase hebben ChipSoft-projectconsultants me echter getoond wat de nieuwste, innovatievere consultvoering (‘Consult 2.0’) juist betekent en hoe ver de mogelijkheden reiken. Consult 2.0 werkt een stuk gemakkelijker voor de arts. Ik maak zelf bijvoorbeeld handig gebruik van de consultvoering bij mijn raadpleging. De brieven zijn bij de vastlegging van het consult ook meteen klaar met één druk op de knop. Dat loopt dus heel vlot.

Wanneer je als gebruiker de nieuwe consultvoering voor het eerst voorgeschoteld krijgt, zie je niet meteen alle voordelen. Maar weet je eenmaal hoe het werkt, dan is het een heel mooie tool. Het is een beetje zoals blind typen: initieel weet je niet waar alle toetsen staan, dus is het even aanpassen. Eenmaal je het in de vingers hebt, gaat het honderd keer sneller. Welomlijnde pathologieën worden nu al heel goed ondersteund, en de consultvoering wordt nog verder gefinetuned op basis van ondervindingen uit de praktijk.

 De hele sterkte van ChipSoft is dat ze alle elementen in één programma integreren. Dit programma is voortdurend in ontwikkeling. Voor de Belgische context is al veel gerealiseerd en wordt nog hard gewerkt om het pakket te vervolledigen, bijvoorbeeld wat betreft conventies en facturatie.

Ik ben benieuwd om te zien hoe het verder loopt. Het lijkt me zeker zinvol met Belgische gebruikers samen te zitten en waar mogelijk onze eigen content te bespreken en verder uit te werken. Zo dragen we bij tot de verdere verrijking van HiX. Het is nu al een heel sterk programma. De realiteit verandert voortdurend, en HiX verandert mee.

Zelf deelnemen aan een content gebruikersgroep? Contacteer je projectconsultant of contentgebruikersgroepen@chipsoft.nl. Eindgebruikers zijn telkens lid voor een periode van een jaar.