Aan de lange lijst van behaalde certificaten heeft ChipSoft de nieuwe versie 7.0 van de NTS-triage  toegevoegd. Eerstelijns zorginstanties die met HiX van ChipSoft werken, spreken hierdoor dezelfde triage-taal als zorginstellingen in de tweede lijn. Dit bevordert de ketensamenwerking tussen onder meer huisartsen en ziekenhuizen.

NTS verhoogt doelmatigheid


NTS staat voor Nederlandse Triage Standaard en is een nieuwe ketenstandaard voor triage. Deze is in het leven is geroepen om onder meer de doelmatigheid in de acute zorg te verhogen. De nieuwe standaard leidt ertoe dat alle partijen in de spoedzorg dezelfde taal gebruiken bij de triage, zodat patiënten overal optimaal worden geholpen.


Ondersteuning alle triagesystemen

HiX ondersteunt alle gangbare triagestandaarden. Steeds meer Nederlandse zorginstanties zetten triage in om te waarborgen dat ze patiënten vanaf minuut één de optimale behandeling bieden. Triagesystemen bevatten richtlijnen die zorginstellingen meer grip geven op de groeiende patiëntenstroom. Die richtlijnen helpen onder meer bij het bepalen van de zorgvraagurgentie, om te voorkomen dat patiënten (te) lang moeten wachten. Daarnaast biedt triage handvatten om multidisciplinaire acties te coördineren.


Patiënt profiteert

Eerstelijns zorginstellingen die met HiX werken, beschikken over dezelfde innovatieve ICT als de meerderheid van tweedelijns zorginstellingen in Nederland. Hierdoor optimaliseren zij de communicatie tussen alle zorgverleners die met spoedzorg in aanraking komen. De patiënt is hiervan de grote winnaar; die profiteert van een optimaal zorgproces.