Canisius Wilhelmina Ziekenhuis wijst voor bijna alle specialismen en sub-specialismen automatisch e-zorgprofielen toe aan patiënten. Hierdoor kunnen zij daags na hun poli-afspraak een e-consult voeren met het specialisme dat hen behandelt.

 
“Het is even wennen, maar de eerste reacties zijn positief”, vertelt Isabelle Schotman, projectleider Zorgportaal. “Met name de laagdrempelige interactie en de planbaarheid van het e-consult worden als groot voordeel ervaren.”


Waarom een e-consult?

“De rol van patiënten verandert steeds meer in die van partner in het zorgproces. CWZ wil hierop anticiperen en patiënten actiever betrekken bij hun zorg, met ondersteuning vanuit ICT. Door middel van het e-consult kunnen patiënten en zorgverleners nu snel en eenvoudig digitaal via een beveiligde omgeving contact zoeken met elkaar op een moment dat hen het beste uitkomt. Hierdoor kunnen patiënten online vanuit het patiëntportaal hun vragen stellen aan het specialisme of meerdere specialismen waar zij onder behandeling zijn. Dat kunnen vragen zijn over een afspraak – die kan de secretaresse vaak zelf beantwoorden - maar ook medisch inhoudelijke vragen. Deze worden doorgestuurd naar de specialist. Die kan hierop vanuit het EPD gedegen antwoord geven op een willekeurig moment en hieraan, afhankelijk van de aard van het e-consult, een verrichting hangen.”

“Bovendien kunnen beide partijen hierover snel en zorgvuldig schakelen, omdat ze beiden vanuit respectievelijk het patiëntportaal en HiX over dezelfde benodigde basisinformatie beschikken. In het begin ligt de nadruk op het stellen van vragen, maar straks kan het e-consult ook een deel van de bestaande consulten vervangen. Dit draagt bij aan de betrokkenheid en om samen beslissingen te nemen in het zorgtraject.”