HiX ondersteunt psychiatrie-professionals onder andere met een overzichtelijk FACT-bord, een interactieve tijdlijn voor het behandelverloop en optimale ondersteuning rondom de BOPZ. En dat allemaal binnen één geïntegreerde oplossing.


FACT-bord

Tijdens een overleg van het FACT-team hebben de deelnemers een overzichtelijk FACT-bord tot hun beschikking. Hierop staan alle patiënten die extra aandacht behoeven. Het FACT-bord toont naar wens alle patiënten of de bespreeklijst voor de huidige dag. Vanuit het bord worden de gezamenlijke bevindingen ingevuld voor de desbetreffende patiënt. Omdat het FACT-bord een geïntegreerd onderdeel is van het EPD, zien de leden van het team per cliënt direct wie de dossierhouder is, wat de doelen en wensen zijn van en voor de patiënt, de interventies om die doelen en wensen te bereiken en de voortgang hiervan. Ook is het mogelijk voor patiënten periodieke besprekingen (bijvoorbeeld elke maandag en donderdag) in te plannen, die vervolgens op de bespreeklijst van de desbetreffende dag staan.


FACT-team

De leden van het FACT-team hebben per patiënt alle informatie in het EPD direct bij de hand. Door de verregaande integratie staan de afspraken die vanuit het FACT-bord worden ingepland direct in de agenda’s van de juiste hulpverleners. Binnenkort wordt het FACT-bord uitgebreid met een wachtlijstfunctionaliteit, waardoor patiënten op de wachtlijst van een FACT-team gezet kunnen worden. Hierdoor wordt enerzijds de gereserveerde tijd voor patiënten die al op het FACT-bord staan goed benut en anderzijds blijven de andere patiënten die extra aandacht nodig hebben goed belicht.


Behandelverloop in tijdlijn

Voor zowel de GGZ als voor de forensische zorg toont HiX het behandelverloop in een prettig overzicht. Afhankelijk van z’n rol staan voor de gebruiker alle relevante acties en handelingen in een overzichtelijke tijdlijn, hetgeen goed overzicht en inzicht geeft in de betreffende context . Denk bijvoorbeeld aan de verschillende behandelfases, DB(B)C’s, plaatsingen, crisisregistraties en behandelaars. Ook andere registraties uit HiX kunnen via configuratie getoond en bewerkt worden. Vanuit de onderdelen op de tijdlijn klikken behandelaars direct door naar de achterliggende bronregistraties. Ook kunnen zij logische vervolgacties opstarten vanuit het rechtermuismenu, dat overigens volledig naar wens kan worden aangepast.


BOPZ

Op juridisch vlak biedt HiX eveneens optimale ondersteuning. Alle verplichte handelingen rondom de BOPZ, zoals de patiëntbrief en de aanmeldingsbrief voor de IGZ, kunnen vanuit het BOPZ-overzicht gegenereerd worden, waarbij de actuele gegevens uit het EPD al zijn voorgevuld. Hierdoor hoeven behandelaars deze informatie niet zelf actief te verzamelen. HiX biedt inzicht of de brief is aangemaakt en wanneer de brief is verstuurd. Ook worden voor de interventie de verwachte en gestarte middelen en maatregelen (behorend bij de interventie) getoond en stelt HiX de beslissende behandelaren en de geneesheer-directeur tijdig op de hoogte van interventies die door verpleegkundigen zijn gestart.


Verlofbewegingen

Voor de forensische zorg heeft HiX de integratie tussen verlofbewegingen en de agenda verzorgd.  Hierdoor kunnen behandelaars en begeleiders in de agenda van de patiënt zien wat de status is van de verlofbeweging, en of de verlofbeweging overlapt met bijvoorbeeld activiteiten uit het behandelplan.


HiX voor en door psychiatrie

Met HiX hebben psychiatire-professionals de beschikking over een digitale totaaloplossing die voortdurend innoveert en gehoor geeft aan de wensen van de eindgebruikers. Via gebruikersgroepen verrijken zij samen met ons de content, zodat zij dagelijks de juiste ondersteuning ontvangen bij al hun werkzaamheden. Op die manier zetten wij samen met hen de weg in naar betere zorg.