​In het kader van de ziekenhuisbrede implementatie van HiX gingen in juni de laatste afdelingen van het Ziekenhuis Oost-Limburg aan de slag met het EPD. Anja Moors, hoofdvroedvrouw op de verloskamer en de MIC-afdeling, vertelt over de livegang, de koppeling met eBirth en de eerste maanden HiX.


Instant connectie

We zijn goed gestart met HiX. Voor mij was het belangrijk dat we de uitwisseling met eBirth konden blijven afhandelen binnen het nieuwe dossier. Jarenlang hebben we de kennisgeving van geboortes op papier gedaan, tot de koppeling met eBirth werd gerealiseerd in 2015. Het aangifteproces is daarmee veel eenvoudiger geworden voor de ouders, de stad Genk en het ziekenhuis.

Gelukkig bleek het ook perfect mogelijk de koppeling te maken vanuit HiX. ChipSoft heeft hier de nodige tijd in geïnvesteerd, zodat de functionaliteit vanaf het begin beschikbaar was. Na een geboorte registreren we de pasgeborene eerst in het opnamesysteem, waarin we meteen ook de baby aan de moeder linken. HiX maakt op dat moment automatisch het dossier van het kind aan, dat verschijnt in het dossier van de moeder en op het grafische overzicht van de afdeling.

Het geboortebericht is onmiddellijk beschikbaar. Bijna alle velden worden door HiX ingevuld: enkel het partusnummer en de arts vullen we zelf aan. Vervolgens verzenden we dit vanuit het EPD naar eBirth, waarna we een bevestigingsbericht terugkrijgen. Dat wordt afgedrukt voor de ouders. Het is louter een controledocument: de overheid heeft via het digitale bericht alle gegevens al ontvangen.


Goed begonnen…

Op 1 juni ging HiX om negen uur 's ochtends live. Om halfeen werd onze eerste baby van de dag geboren en namen we de proef op de som. Die eerste keer al ging alles zoals het moest. De verloskunde en MIC zijn natuurlijk op elk moment even drukbezet: we hebben gemiddeld zes bevallingen per dag en dat was tijdens de livegangperiode niet anders. Alle mogelijke complicaties en situaties deden zich die eerste weken voor.

De eerste twee weken van juni had ik voor elke shift een extra key-user ingepland. Er waren doorlopend twee of meer ChipSoft-consultants op de afdeling voor ondersteuning. We konden ook altijd de hulp van het ICT-team inroepen.

Ik werkte op voorhand een stappenplan uit zodat iedereen ging registreren volgens dezelfde werkafspraken. Voor wie nieuw is op de afdeling is dit een goede handleiding. Omdat de vroedvrouwen in het ZOL om de zes maanden rouleren, zitten we geregeld met een nieuw team. Na enkele dagen aanpassen zijn we weer helemaal vertrokken.


Kerngegevens en waarschuwingen

De vroedvrouwen zijn blij met hun dossier. Alle gegevens zijn opgenomen in eenzelfde globaal dossier dat de patiënt overal 'meeneemt'. We hebben een overzichtelijk voorblad met de voornaamste patiëntgegevens, zoals allergieën, laboresultaten, echografieën, bloedgroep…

In de verloskamer assisteert HiX vroedvrouwen bij de beoordeling van CTG's. Dankzij het geïntegreerde patient data management system (PDMS) capteert het EPD de gegevens van de CTG binnen het patiëntendossier. HiX draagt ook bij tot de interpretatie. Op basis van de ingevoerde waardes (acceleraties en deceleraties) leidt HiX uit de meetwaarden een conclusie af, die helpt bij het bepalen van het beleid. De alarmen die aangeven dat we iets moeten controleren, verhogen de patiëntveiligheid.

Zwangere vrouwen die zich nu voor het eerst aanmelden in het ZOL doorlopen het hele proces vanaf de eerste raadpleging in HiX. Van hen zullen we dus al een volledig dossier hebben wanneer ze uiteindelijk bij ons op de verloskamer terechtkomen. De reeds ingevoerde gegevens van gekende patiënten vinden we bovendien eenvoudig terug. Het werken met HiX gaat al best vlot en ik verwacht dat het met het groeiend aantal goedgevulde dossiers steeds vlotter zal gaan.