VieCuri in Venlo heeft als eerste ziekenhuis in Nederland vanuit haar geïntegreerde ZIS/EPD een geslaagde test afgerond met de ColonIS-aanlevering aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De specialisten registreren de relevante informatie binnen hun bestaande werkproces, volgens de landelijke standaard van de MDL-artsen en inclusief alle kwaliteitsaspecten. VieCuri is daarmee op tijd klaar voor de eerste patiënten die zich via de landelijke screening voor het onderzoek aanmelden.


ColonIS, het IT-systeem dat door het RIVM speciaal ontwikkeld is voor het bevolkingsonderzoek naar darmkanker, ondersteunt de uitvoering, kwaliteitsborging, monitoring en evaluatie van dit onderzoek. Zorginstellingen die aan het bevolkingsonderzoek meewerken zijn verplicht de darmkankergegevens aan ColonIS aan te leveren. ColonIS draait zo snel mogelijk op volle kracht; iedereen van 55 tot en met 75 jaar wordt om de 2 jaar opgeroepen om aan het onderzoek deel te nemen.


Vier doelen

De verzameling en uitwisseling van gegevens rond het bevolkingsonderzoek dient volgens het RIVM vier doelen:

  • Uitvoeringsondersteuning: ColonIS wordt bijvoorbeeld gebruikt om deelnemers uit te nodigen en uitslagen vast te leggen.
  • Landelijke en regionale monitoring om de kwaliteit van het bevolkingsonderzoek en de aansluitende diagnostiek te bewaken.
  • Landelijke evaluatie van het bevolkingsonderzoek.
  • Tot slot kunnen de verzamelde gegevens gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek. 


Actieve inzet

VieCuri is de allereerste die een geslaagde testaanlevering vanuit het geïntegreerde ZIS/EPD heeft gerealiseerd. Met de aanlevering aan ColonIS zet VieCuri zich actief in om de kwaliteit en de uitvoering van het bevolkingsonderzoek naar darmkanker te waarborgen.