ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen werkt vanaf vandaag met HiX. Daarmee kunnen zij patiëntgegevens sneller en beter registreren en regionaal uitwisselen, waardoor er minder kans is op fouten.


Met HiX beschikt ZorgSaam over het meest innovatieve zorginformatiesysteem/elektronisch patiëntendossier (ZIS/EPD) op de markt. Doordat HiX voortdurend vernieuwt, heeft ZorgSaam nu een totaaloplossing voor dossiervoering, workflowmanagement, zorglogistiek, E-health en financiële administratie die altijd aan het begin van haar life cycle staat.


Geïntegreerde werkomgeving

HiX voorziet het ziekenhuis van een volledig geïntegreerde digitale werkomgeving met functionaliteiten om patiëntgerichte behandel- en registratieprocessen te ondersteunen. Daarbij sluiten alle processen binnen één werkstroom naadloos op elkaar aan. Bovendien faciliteert HiX veilige gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en betrekt patiënten sterk bij hun zorgproces.


Voordelen voor patiënt

Patiënten hoeven door HiX niet bij elke dokter opnieuw hun verhaal te doen. Ook worden medische gegevens door artsen op één en dezelfde manier ingevoerd en is het voor alle artsen beschikbaar. “Dat komt de snelheid, kwaliteit en veiligheid van de zorg ten goede”, vertelt ICT manager Ton van Kerkhoven. "Ook kunnen patiënten straks via een online portaal hun eigen gegevens inzien. Daarmee bieden we extra service aan de patiënt en kunnen zij zelf meer regie nemen op hun behandeling."