Huisartsenpost West-Friesland, onderdeel van de Zorgkoepel West-Friesland, is als eerste huisartsenpost (HAP) overgestapt op HiX. De huisartsenpost werkt nu met Ketenzorg West-Friesland samen in één EPD, dat de zorg aan chronische patiënten ondersteunt die de huisarts biedt in de regio.


“Met één geïntegreerd platform geven wij invulling aan de oproep van onder meer Nictiz om de ICT in de eerste lijn drastisch te verbeteren in het belang van veiligheid en samenwerking”, aldus bestuurder Stefan Koomen. “Met HiX zet de zorgkoepel West-Friesland stappen voorwaarts door één regionaal platform te ontwikkelen en actieve betrokkenheid van de inwoners van de regio West-Friesland en de Wieringermeer. Leuk om juist in deze e-healthweek te starten met HiX! De patiënt verwacht een geïntegreerde dienstverlening, waarbij partijen achter de schermen zorgen voor afstemming met elkaar. HiX ondersteunt dat het beste.”


ZorgDomein FHIR-primeur

Wat ook bijzonder is, is de primeur voor huisartsen met de modernste ZorgDomein-integratie op basis van FHIR. Hiermee is Huisartsenpost West–Friesland straks de eerste partij binnen de huisartsenzorg die veel eenvoudiger gegevens uit het zorginformatiesysteem kan selecteren voor de verwijzing.


Grip op zorgproces

Huisartsenpost West-Friesland beschikt met HiX over een intelligent systeem dat grip geeft op het zorgproces en de bedrijfsvoering binnen de huisartsenpost. Daardoor kan zorg op een effectieve en efficiënte wijze geleverd worden. Daarbij is sprake van verregaande integratie van de telefonische communicatie met patiënten en diagnostische informatie. Met HiX is Huisartsenpost West-Friesland bovendien voorbereid op digitale samenwerking met ketenpartners in de avond-, nacht- en weekendzorg.


Integratie van standaarden

De huisartsen kunnen met HiX hun consulten efficiënt en gestructureerd vastleggen volgens de SOEP-systematiek. Daarbij krijgen zij hulp van HiX door de integratie van alle standaarden en formularia. Eenmaal vastgelegde gegevens worden hergebruikt, waardoor dubbele registraties tot het verleden behoren en indicatoren vrijwel moeiteloos kunnen worden aangeleverd.


Totaalbeeld van patiënt

De gebruiksvriendelijkheid van HiX stelt huisartsen in staat gelijktijdig een consult te registreren en belangrijke patiëntgegevens in te zien. Bijvoorbeeld door het gebruik van het 'split screen' kunnen metingen en uitslagen worden ingezien zonder de consultregistratie te verlaten. Op deze manier is het totaalbeeld van de patiënt altijd in één oogopslag duidelijk.


Efficiënte triage

HiX biedt de triagist van de huisartsenpost bovendien handige tools om efficiënt de NTS-triage te doorlopen en op basis van de verkregen urgentie met één klik op de knop een afspraak vast te leggen. Voor het beste overzicht van bezoekende patiënten beschikken de zorgverleners over een handige interactieve plattegrond van de huisartsenpost. Op deze 'map' is in één oogopslag inzichtelijk waar elke patiënt zich bevindt en met welke zorgvraag en urgentie zij de huisartsenpost bezoeken.