Deze week is het de Week van de Psychiatrie en volgende week staan we met een stand op het voorjaarscongres van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NvvP). Mooi moment om John Jansen (teamleider GGZ) te vragen naar de vraagstukken en verbetermogelijkheden binnen deze snel veranderende sector.

Welke ontwikkelingen zie je momenteel in de psychiatrie?


De psychiatrie heeft een groeiende behoefte om meer innovatieve en digitale toepassingen in te zetten om niet de patiënt, maar vooral de mens centraal te zetten. Zij moeten op een laagdrempelige, effectieve en kostenneutrale wijze toegang krijgen tot herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg, zodat zij zelf direct kunnen werken aan het oplossen van hun persoonlijke problematiek.

Daarbij willen zij graag hun digitale persoonlijke gezondheidszorginformatie direct en éénduidig beschikbaar hebben. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om te delen met hun eigen zorgkring. Zodoende hebben hun zorgverleners al direct een zo goed mogelijk beeld van hun patiënt en hoeft de patiënt niet onnodig dezelfde zorgvragen te beantwoorden als deze informatie reeds beschikbaar is.


Waar liggen dan de grootste uitdagingen?

De grootste uitdaging ligt niet zozeer in de digitale mogelijkheden of de techniek, maar vooral in de gemeenschappelijke taal en de afspraken in ‘zorgend Nederland’ in het algemeen en binnen de GGZ in het bijzonder. Denk hierbij aan de beschikbaarheid van gestructureerde en éénduidige patiëntinformatie, op zo’n wijze dat dit op een begrijpelijke manier met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt gedeeld kan worden én, op basis van patiënttoestemming, met hun zorgprofessionals.

De gemeenschappelijke taal biedt ook mogelijkheden om op basis van verzamelde (gestructureerde) zorgdata analyses te doen, conclusies te trekken en evidence based adviezen te geven. Bijvoorbeeld door beslisondersteuning voor zorgprofessionals of door mensen via een chatbot 24/7 laagdrempelig en adequaat te woord te staan.


Waarom is goede ICT hierbij noodzakelijk?

Goede ICT is essentieel om tegelijkertijd laagdrempelig, kostenefficiënt, evidence based en vooral effectief (preventieve) zorg te kunnen verlenen. Vanuit ChipSoft ondersteunen wij dit door eindgebruikers van ons EPD/ECD HiX op eenvoudige en intuïtieve wijze te laten registreren. Dit kunnen ook registraties via wearables en dergelijke zijn.

Deze gestructureerde data kan op slimme en veilige manier gedeeld en meervoudig gebruikt worden door alle zorgprofessionals en de patiënt, om vervolgens via alle innovatieve en digitale middelen de relevante informatie beschikbaar te stellen voor de context waar het nodig is. Denk hierbij aan portalen, business intelligence, mobile devices en elektronische patiëntendossiers. Met ChipSoft ondersteunen wij dit vanuit één geïntegreerd, flexibel, open en degelijk EPD en Zorgplatform.


Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met communicatie@chipsoft.nl