In navolging op de fusie met NL Healthcare Clinics in januari van dit jaar, zijn nu alle focusklinieken van Bergman Clinics aangesloten op HiX. Hierdoor beschikken zij over één geïntegreerd Elektronisch Patiënten dossier (EPD) waarmee de zorgverleners met elkaar kunnen samenwerken om optimale zorg te leveren aan de cliënt. Ook biedt het EPD verregaande ondersteuning voor samenwerking met andere zorgaanbieders.


Na de fusie heeft Bergman Clinics nu 52 locaties en 1.800 medewerkers die dagelijks werken aan de beste zorg voor de cliënt. Als grootste zorgaanbieder van planbare medische zorg richt Bergman Clinics zich landelijk op het leveren van specialistische zorg op het gebied van heup-, knie-, schouder-, voet/enkel-, rug-, oogaandoeningen en plastische chirurgie. Daarnaast voert Bergman Clinics specialistische behandelingen uit op het vlak van huid, maag & darm- en bekkenbodemaandoeningen.


Over HiX

Met HiX profiteren zorginstellingen van een volledig geïntegreerd EPD. Deze totaaloplossing voor dossiervoering, workflowondersteuning, zorgadministratie, zorglogistiek, planning en eHealth biedt iedere professional in de zorg ondersteuning op maat. Bovendien faciliteert HiX veilige gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en betrekt het cliënten meer bij hun zorgproces. Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele devices, kunnen de zorgverleners overal en op ieder moment beschikken over alle relevante cliëntinformatie en registratiemogelijkheden.