Kempenhaeghe, expertisecentrum voor epileptologie, slaapgeneeskunde en neurocognitie, gebruikt voortaan HiX voor de integrale ondersteuning van zowel haar activiteiten in de gespecialiseerde ziekenhuiszorg als voor haar zorgverlening vanuit de WLZ. Door dit geïntegreerde Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) worden alle zorgprofessionals en overige medewerkers optimaal ondersteund tijdens hun werkproces.


Bekijk het online magazine over de livegang.


Care en cure

Binnen HiX vloeit de intelligente ondersteuning voor de cure en care in elkaar over, wat uniek is in de wereld van EPD’s. Hierdoor beschikken alle betrokken zorgverleners, binnen alle verschillende zorglijnen, over dezelfde (complete) gegevens. Vanwege de specifieke situatie in Kempenhaeghe zijn samen met ChipSoft enkele extra modules ontwikkeld. Voorbeelden hiervan zijn de geïntegreerde epilepsieaanvalsregistratie, de slaapwaakvragenlijst en een rapportagemodule ten behoeve van cliënten in de langdurige zorg.
Ook is samen met Chipsoft gewerkt aan een volledig nieuwe functionaliteit voor het Klinisch-Chemisch laboratorium van Kempenhaeghe. Die toepassing is nu ook beschikbaar voor andere ziekenhuizen. 


Online portaal

Gelijktijdig met de introductie van HiX is een hieraan gekoppeld zorgportaal voor patiënten en gemachtigde ouders en/of verzorgers geïntroduceerd. Zij kunnen hierin delen van hun dossier inzien, wat bijdraagt aan het vergroten van de regie van patiënten over hun zorgtraject.


“Samen toonaangevend”

Volgens Nico Geurts,  lid raad van bestuur, past de keuze voor HiX als geïntegreerd totaalpakket volledig in de strategie van Kempenhaeghe. "Als organisatie streven we vijf kernwaarden na. In onze relaties met leveranciers willen wij daaraan ook gehoor geven. Met de keuze voor ChipSoft als leverancier en HiX als systeem lukt dat. We willen samen toonaangevend zijn,  continu ontwikkelen en groeien door te verbinden en perspectieven te combineren en we zijn onderling betrokken."


Groot beheervoordeel

"De grote uitdaging op het gebied van ICT-beheer zit altijd in het grote spectrum aan leveranciers en systemen", vult Rob Santegoeds (manager I&A) aan. "Als je een geïntegreerde oplossing kunt bieden, zit daar aan de beheerkant per definitie een groot voordeel aan."