Huisartsenpost West-Friesland, onderdeel van de Zorgkoepel West-Friesland, is als eerste huisartsenpost (HAP) overgestapt op HiX. Stefan Koomen, econoom en bestuurder van Zorgkoepel West-Friesland, legt in zijn blog uit waarom de huisartsenpost - en de zorg in de regio - erop vooruitgaat door één geïntegreerd platform.


De huisarts is dé spil in de zorg van de toekomst. Dat is nu al zo, maar die rol wordt alleen maar sterker. Met Zorgkoepel West-Friesland willen wij een soort draaischijf zijn tussen de huisarts en andere zorgverleners, met name in de tweede en derde lijn. Die rol vereist een open en robuust EPD dat de regiefunctie van de huisarts optimaal ondersteunt.

Onze keuze voor HiX werd met argusogen bekeken, omdat men het kende als ziekenhuissysteem, maar HiX ondersteunt inmiddels alle zorglijnen binnen één geïntegreerd EPD. Doordat het modulair is opgebouwd, is het nu ook financieel haalbaar voor de meeste eerstelijns zorginstellingen.


Grip op zorg en bedrijfsvoering

Met HiX heeft de HAP nu een intelligent systeem dat grip geeft op het zorgproces en de bedrijfsvoering. Daarmee verhogen we de effectiviteit en efficiëntie van zorg. We hebben bijvoorbeeld ook de telefonische communicatie met patiënten geïntegreerd in het EPD. Hierdoor kunnen onze medewerkers direct vanuit HiX patiënten bellen, zonder naar telefoonnummers te hoeven zoeken in andere systemen.

Ook is onze HAP nu klaar voor digitale samenwerking met ketenpartners in de avond-, nacht- en weekendzorg. Door de modernste ZorgDomein-integratie - op basis van FHIR – kunnen we nu verwijzingen verzenden op basis van alle gegevens die op het moment van verzenden bekend zijn. Hiermee zijn we de eerste partij binnen de eerstelijnszorg die deze integratie voor elkaar heeft. Dit helpt ons allemaal om de lijnen met elkaar te verbinden.

Wij zetten dus sterk in op digitale zorgondersteuning. Enerzijds door regionaal te werken op één platform en anderzijds door de inwoners van onze regio, West-Friesland en de Wieringermeer, actief online bij hun zorg te betrekken. Via een eigen online portaal kunnen zij vanaf 2020 thuis of onderweg hun eigen dossier inzien en leveren ze zelf een bijdrage aan hun zorgplan en met zelfdiagnostiek bijdragen aan hun zorgverlening. Die geïntegreerde dienstverlening verwacht de hedendaagse patiënt ook.


Gestroomlijnde gegevensuitwisseling in de regio

De stip die wij een paar jaar terug op de horizon hebben gezet – gestroomlijnde gegevensuitwisseling in de regionale eerstelijnszorg en met de patiënt – komt zo steeds dichterbij. De komende maanden leggen we de focus op de uitbreiding van functionaliteiten, zodat HiX onze processen optimaal ondersteunt. Het is voor de zorgverleners wennen te werken met een systeem wat niet voortkomt uit de eerstelijns zorg. Daarom passen we met ChipSoft HIX nog voortdurend aan op basis van de gebruikerservaringen. Dat is een proces met vallen en opstaan, maar we maken mooie stappen in de goede richting.

Onze triagisten krijgen de beschikking over handige tools. Zij doorlopen heel efficiënt de NTS-triage en leggen op basis van de verkregen urgentie met één klik op de knop een afspraak vast. Om overzicht te bieden van de bezoekende patiënten is er een handige interactieve plattegrond van de huisartsenpost. Deze zogeheten 'map' maakt in één oogopslag duidelijk welke patiënten zich in welke ruimte bevinden en met welke zorgvragen en urgentie zij de huisartsenpost bezoeken. Ook dat is nieuw en goed gebruik hiervan kost tijd.


Optimale zorg

Ons ultieme doel blijft optimale zorg in onze regio. Dat betekent dat grenzen in de keten moeten verdwijnen. De patiënt heeft geen boodschap aan 'eerste lijn' en 'tweede lijn'. Die wil gewoon goede zorg. Het is aan ons om dit te verzorgen en HiX gaat ons daarbij helpen. Eerst binnen Ketenzorg West-Friesland en Huisartsenpost West-Friesland en straks ook bij andere onderdelen van zorg. Verbinden in het belang van goede zorg is het doel.