Erasmus MC (locatie Sophia Kinderziekenhuis) ging vrijdag 24 mei als eerste ziekenhuis in Nederland live met de HiX-app voor verpleegkundigen. De verpleegkundigen van de afdelingen Kinderneurologie en Kinderchirurgie zijn de allereerste die de app inzetten voor (metingen)registraties aan het bed.


De app biedt de verpleegkundige gebruiksvriendelijke functionaliteiten om direct aan de bron registraties vast te leggen. De verpleegkundige kiest patiënten met het afdelingsoverzicht, het medicatietoedieningsoverzicht of middels het scannen van een barcode. De app biedt vervolgens de mogelijkheid om in het activiteitenplan uitgevoerde activiteiten te registreren. Ook kleine wijzigingen, zoals het laten vervallen van een bepaalde activiteit, kunnen hier worden doorgevoerd.


Toegang tot dossier

Via de app hebben verpleegkundigen toegang tot de belangrijkste onderdelen van het dossier, zoals naslag, diagnoses, allergieën en behandelbeperkingen. Met het metingenoverzicht hebben verpleegkundigen direct inzicht in de meetwaarden die bij een patiënt zijn vastgelegd. Denk hierbij aan vitale parameters, zoals hartslag of saturatie. Daarnaast kunnen uitgevoerde metingen direct aan de bron worden geregistreerd. De gegevens worden daarbij direct opgenomen in het dossier van de patiënt.


Verdere uitrol

De verpleegkundigen startten de pilot met drie verschillende devices, om zo te bepalen welk device uiteindelijk gebruikt gaat worden voor de verdere uitrol in het ziekenhuis. “Ik vond het erg handig om tijdens de visite met de arts even snel mijn metingen in te kunnen zien”, gaf een van de verpleegkundigen aan. Ook ouders van patiënten in het Sophia Kinderziekenhuis waren erg geïnteresseerd in de app en noemden de app een mooie ontwikkeling.


Toedieningsregistratie

Vanaf de release van HiX 6.2 is ook de toedieningsregistratie van medicatie in de app beschikbaar. Verpleegkundigen zien hierin het overzicht van toe te dienen medicamenten en kunnen middels een overzichtelijk en herkenbaar scherm direct gegevens vastleggen. Hiervoor hebben zij de mogelijkheid gebruik te maken van het medicatietoedieningsoverzicht of van het patiëntgebonden toedieningsoverzicht.

Naast de app voor verpleegkundigen werkt het Erasmus MC met de app voor specialisten en de CSA-app.