​Er zijn grote veranderingen gaande in de zorgsector: de patiënt speelt een steeds actievere en prominentere rol in de eigen behandeling en steeds meer en complexere data zijn beschikbaar om processen te evalueren en optimaliseren. Data worden minder een administratieve last, maar vormen de basis voor Artificial Intelligence, Value Based Healthcare en Clinical Decision Support.

Gegevens altijd en overal beschikbaar


De patiënt wordt niet uitsluitend binnen de muren van de zorginstelling gezien: behandelingen worden ook daarbuiten voortgezet. Daarom moeten de medische gegevens van de patiënt overal beschikbaar zijn.

HiX, het elektronisch patiëntendossier van ChipSoft, is waar de zorg is. De geïntegreerde mHealth-toepassingen en portaalfunctionaliteit geven zorgverleners altijd toegang tot hun dossiers. Dat geldt ook als er sprake is van een behandeling bij meer dan één zorginstelling. Het open platform faciliteert transmurale interoperabiliteit tussen ziekenhuizen onderling en met eerstelijnszorgverleners.


De patiënt als copiloot

De opvolging van de patiënt evolueert van momentopnames naar continue monitoring, onder meer door zelfmetingen en -rapportages. Gekoppelde thuismetingsapparatuur, PROMS en PREMS-vragenlijsten en wearables dragen bij aan een doorlopend en volledig beeld van de gezondheid van de patiënt en stellen deze in staat om, in samenspraak met het behandelteam, tijdige en bewuste keuzes te maken in het behandelproces.

Zowel zorginstelling als patiënt worden daarbij geholpen door het geïntegreerde patiëntenportaal dat bepaalde functionaliteiten van het EPD, zoals inzage in gegevens, documentatie en informatie en het plannen van afspraken, ontsluit.


Machine learning

De grote hoeveelheid data die binnen het EPD worden geregistreerd, bieden de mogelijkheid om met behulp van slimme algoritmen de zorgverlener te ondersteunen. Dankzij machine learning zal het EPD bijvoorbeeld suggesties doen voor passende standaardbehandelingen en de bijhorende medicatie en eventuele afwijkingen signaleren.

Met een geïntegreerd dossier is het mogelijk beschikbare data in te zetten om performance te benchmarken, evalueren, en optimaliseren. Zo kan er doorlopend worden gewerkt aan het leveren van de beste zorg.

Op basis van AI gaat HiX na of inzage in het patiëntendossier geoorloofd is. Daarnaast bekijkt ChipSoft diverse andere oplossingen rond machine learning om zo tot een betere data driven healthcare te komen.

Hiermee spelen data in toenemende mate een rol in het leveren van kwalitatief hoogwaardige zorg.


Zorgpartners

Samen met haar zorgpartners bouwt ChipSoft steeds verder aan een sterke ICT-basis voor de gezondheidszorg. Tot die partners rekent ChipSoft diverse zorginstellingen, waaronder het Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL) en AZ Delta die ziekenhuisbreed met HiX werken, alsook Sint-Dimpna Ziekenhuis Geel, AZ Klina en AZ Sint-Lucas.

In België schakelt ChipSoft een versnelling hoger met een nieuw, beter bereikbaar en ruim kantoor in Antwerpen. "Op de nieuwe locatie hebben we echt alles om onze zorgpartners te voorzien van zorg-ICT op maat," aldus CEO Hans Mulder.

Benieuwd hoe ChipSoft uw organisatie kan helpen? Neem voor meer informatie zeker contact met ons op via communicatie@chipsoft.be.

 

Bovenstaand artikel verscheen integraal in het ZORG Magazine van juni 2019 en is terug te vinden op de website van Zorg Anders.