Voor de meest efficiënte inzet van resources is integraal capaciteitsmanagement onmisbaar. Yke van Dijk, Manager Capaciteitsmanagement bij ChipSoft, gaat in haar blog in op de uitdagingen én de oplossingen voor zorginstellingen.


De afgelopen 35 jaar heeft ChipSoft het EPD ontwikkeld en geëvolueerd van een modulaire oplossing naar een geïntegreerd systeem met brede en uitgebreide functionaliteiten voor de zorgmarkt. Naast ziekenhuizen ook voor revalidatiecentra, huisartsenposten en –praktijken, apotheken, verpleeg- verzorgingshuizen en thuiszorg, GGZ-instellingen en zelfstandige klinieken. De markt vraagt om de data die zorginstellingen vastleggen verder te gebruiken, ter ondersteuning in hun bedrijfsvoering.

Integraal capaciteitsmanagement heeft de afgelopen jaren binnen de gezondheidszorg een steeds grotere vlucht genomen. Het is een krachtig middel om de schaarse resources (personeel, middelen, ruimtes etc.) optimaal in te zetten. Maar hoe kan een zorginstelling ervoor zorgen dat de juiste zorg op het juiste moment beschikbaar is voor haar patiënten door middel van integraal capaciteitsmanagement?


Verschillende perspectieven

Integraal capaciteitsmanagement betekent dat de vraag van de patiënt en het aanbod van het ziekenhuis op elkaar afgestemd worden vanuit verschillende perspectieven. Met als doel om voor de verschillende afdelingen binnen de zorginstelling (vroeg)tijdig inzicht te hebben in de benodigde capaciteit, op basis van strategische keuzes en op basis van voorspelling, aangepast aan de realiteit. Dit heeft als uiteindelijk resultaat dat de schaarse resources op een efficiënte wijze ingezet worden, daar waar de vraag vanuit de patiënt is.

Strategische keuzes van het zorgprofiel van het ziekenhuis of locaties binnen zorginstellingen vormen de basis om de capaciteitsinzet op een juiste wijze te faciliteren. Dit betekent: noodzakelijk inzicht in de markt en de potentie van de instelling. Vervolgens moeten deze keuzes vertaald worden naar de afdelingen van de instelling en de verwachte inzet gedurende het jaar. Uiteindelijk kun je moeilijk alle specifieke kenmerken voorspellen van alle patiënten die aan de deur kloppen. Daarom moet je kunnen bijsturen gedurende het jaar en is tijdig inzicht in afwijkingen in de vraag en onverwachte omstandigheden gewenst om het aanbod in balans te houden. Uiteraard dienen de processen op operationeel niveau ook goed ingericht te zijn om efficiënt gebruik te kunnen maken van de beschikbare resources.


Veel ervaring

De afgelopen tien jaar heb ik veel ervaring opgedaan in het gebruik en creëren van managementinformatie voor zorginstellingen, zowel vanuit consultancyperspectief als vanuit een ziekenhuis. Deze ervaringen, in combinatie met mijn technisch bedrijfskundige achtergrond, hebben mij de overtuiging gegeven dat je integraal capaciteitsmanagement moet oppakken vanuit het bronsysteem van de zorginstelling. Alle registraties van de gebruikers van HiX zorgen voor de juiste basis aan data om integraal capaciteitsmanagement in te zetten.

Vol enthousiasme werk ik aan het omzetten van geregistreerde brondata in relevante informatie, zodat zorginstellingen de benodigde capaciteit op het juiste moment op de juiste plek beschikbaar hebben. Met een energiek en krachtig team van 19 gepassioneerde mannen en vrouwen zijn wij in staat om onze klanten, als eerste op de markt, geïntegreerd te ondersteunen met integraal capaciteitsmanagement. En daarmee in het leveren van kwalitatief goede en efficiënte zorg. 

Ik ben dan ook ontzettend trots dat de eerste twee klanten hun keuze voor integraal capaciteitsmanagement binnen HiX hebben bekrachtigd en wij hiermee als ChipSoft onze samenwerking met deze klanten nog verder verstevigen. Het startsein voor de implementaties is gegeven, wij kijken samen met onze klanten naar deze eerste livegangen!

 

 

Yke van Dijk, Manager Capaciteitsmanagement.