Instellingsapotheek Bravis, dat 850 bedden belevert, ging vorige maand live met HiX. Bedrijfskundig manager Erwin Monteban gaat in op deze keuze en de eerste ervaringen: “HiX biedt functionaliteit die andere systemen niet hebben.”


Instellingsapotheek Bravis zocht een oplossing voor de ondersteuning van logistieke processen rondom medicatie die externe instellingen voorschrijven. Erwin Monteban: “De elektronische voorschrijfsystemen (EVS) van verpleeghuizen missen logistieke functionaliteit en koppelen doorgaans met openbare apotheeksystemen. Wij zijn daarom in eerste instantie ook met leveranciers van die systemen in gesprek gegaan.”


Goede spoor

“Parallel aan die gesprekken, hadden we al contact met ChipSoft. Toen zij HiX voor de poli-apotheken lanceerden, kregen wij de overtuiging dat we met ChipSoft voor de instellingsapotheek op het goede spoor zaten.”


Receptenbuffer

“Door het ontbreken van een logistieke koppeling werd veel informatie overgetypt. Dat is riskant, arbeidsintensief en kostenverhogend. Met de poliklinische module van HiX zijn die dubbele handelingen verleden tijd. Het EVS van de externe instelling verstrekt, verwerkt en accordeert de medicatieopdracht en HiX vangt die op in de receptenbuffer en zet deze als levering door. Dat gaat veel sneller en is minder fout gevoelig.”


Digitale controles

“Wat ook handelingen scheelt, is het gebruik van barcodescanners bij het verzamelen van medicatie. Daarmee hebben we handmatige invoer geschrapt en handmatige controles vervangen door digitale controles. Naar verwachting levert dit, op termijn, een personeelsbesparing op.”

“Compleet geïntegreerd proces

van medicatieopdracht tot en met facturatie”


Opiaten en bulk

“De eerste weken met HiX bevallen uitstekend. Naast de logistieke oplossing heeft HiX een aantal functionaliteiten die andere partijen niet hebben, zoals een goede opiatenregistratie en ondersteuning van bulkleveringen. Onze apothekers en klanten omarmen dat. Ook kunnen we nu eenvoudiger factureren. Kortom, er is een compleet geïntegreerd proces ontstaan van medicatieopdracht tot en met facturatie.”


Samenwerken met ziekenhuisapotheek

“HiX is een aanrader voor instellingsapotheken, vooral als het ziekenhuis al werkt met HiX klinisch. De medewerkers zijn namelijk al bekend met de schermen en de opbouw van HiX. Bovendien profiteer je als instellingsapotheek van de integratie met het ziekenhuissysteem. Je kunt intensiever samenwerken, bijvoorbeeld bij ontslag of de levering van complexere medicatie, zoals infusen en parenterale voeding (TPV). Voor een gemiddelde openbare apotheek in de rol van instellingsapotheek is dat veel lastiger of zelfs onmogelijk.”


Beste van twee werelden

“Ik ben ervan overtuigd dat ziekenhuisapothekers een hoge toegevoegde waarde hebben richting verpleeghuizen. Instellingen verzorgen steeds complexere patiënten en onze ziekenhuisapothekers zijn gewend dergelijke patiënten te behandelen en te voorzien van complexe farmaceutische zorg. Met HiX zijn wij in staat de logistiek optimaal te faciliteren én het voordeel te behouden in de ondersteuning van artsen. We hebben dus het beste van twee werelden bij elkaar.”