De grootste uitdagingen in de geestelijke gezondheidzorg liggen niet zozeer op het vlak van digitalisering of techniek, maar in de gemeenschappelijke taal en de afspraken in ‘zorgend Nederland’. Denk daarbij aan de beschikbaarheid van gestructureerde en éénduidige patiëntinformatie, zodanig dat dit op een begrijpelijke manier gedeeld kan worden met de persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) van de patiënt en met hun zorgprofessionals, indien zij daar toestemming voor hebben.


Analyses

Een gemeenschappelijke taal biedt mogelijkheden om op basis van verzamelde (gestructureerde) zorgdata analyses te doen, conclusies te trekken en evidence based adviezen te geven. Bijvoorbeeld door beslisondersteuning voor zorgprofessionals of door mensen via een chatbot 24/7 laagdrempelig en adequaat te woord te staan.


Groeiende behoefte

De geestelijke gezondheidszorg heeft een groeiende behoefte aan dit soort tools om de mens achter de patiënt centraal te zetten, waarbij op een laagdrempelige, effectieve en kostenneutrale wijze zorg-informatie ingezet wordt ten behoeve van herstelgerichte geestelijke gezondheidszorg. Zodat de patiënt zelf direct kan werken aan het oplossen van de persoonlijke problematiek.


Direct en eenduidig beschikbaar

Daarbij willen patiënten graag hun digitale persoonlijke gezondheidszorginformatie direct en éénduidig beschikbaar hebben. Niet alleen voor zichzelf, maar ook om te delen met hun eigen zorgkring. Zodoende hebben hun zorgverleners al direct een zo goed mogelijk beeld van hun patiënt en hoeft de patiënt niet onnodig dezelfde zorgvragen te beantwoorden als deze informatie reeds beschikbaar is.


Effectieve zorg

Goede ICT is essentieel om dit te kunnen bewerkstelligen en tegelijkertijd laagdrempelig, kostenefficiënt, evidence based en vooral effectief zorg te kunnen verlenen. Vanuit ChipSoft ondersteunen wij dit door eindgebruikers van ons EPD/ECD HiX op eenvoudige en intuïtieve wijze te informeren en te laten registreren. Dit kunnen ook registraties via wearables en dergelijke zijn.


Slim en veilig delen

Deze gestructureerde data kan op een slimme en veilige manier gedeeld en meervoudig gebruikt worden door alle zorgprofessionals en de patiënt, om vervolgens via alle innovatieve en digitale middelen de relevante informatie beschikbaar te stellen voor de context waarin dat nodig is. Denk hierbij aan portalen, business intelligence, mobile devices, elektronische patiëntendossiers en de eerder genoemde chatbots. Maar daar hebben we wél een gemeenschappelijke taal voor nodig.

Wilt u weten hoe ChipSoft kan bijdragen aan optimale behandelingen en betere zorg binnen de GGZ? Dan ga ik hier graag met u over in gesprek.

Rens Eising, sales consultant GGZ bij ChipSoft