Gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en PGO’s weer stap dichterbij

Na een geslaagde praktijkproef eerder dit jaar en intensief overleg aan de ‘tekentafel’, heeft ChipSoft zich bij MedMij kandidaat gesteld om gegevens uit ziekenhuizen en andere zorginstellingen via het afsprakenstelsel te ontsluiten naar persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO’s). 


ChipSoft heeft zich aangemeld als dienstverlener zorgaanbieder (DVZA). “Net als de patiëntenfederatie en het ministerie van Volksgezondheid Wetenschap en Sport (VWS) geloven wij in een grotere regierol voor de patiënt. PGO’s vormen een nieuwe manier voor hen om deze gegevens in een zelfgekozen applicatie te verzamelen en te beheren”, vertelt Vincent van den Berg, innovatie consultant bij ChipSoft.  

Langere tijd in gesprek

MedMij en ChipSoft zijn al langere tijd met elkaar in gesprek om de gegevensuitwisseling tussen zorginstellingen en patiënten vorm te geven. “Alle leveranciers zijn voor ons relevant’, zegt Mark Elstgeest, programmamanager van MedMij. “Maar omdat patiënten het belangrijk vinden dat het ziekenhuisdossier in hun PGO komt en de meeste ziekenhuizen zijn aangesloten bij ChipSoft, juichen wij de kandidatuur van ChipSoft uiteraard toe.” 

Zorgplatform

Net als bij de geslaagde praktijkproef in januari wordt Zorgplatform ingezet voor de gegevensuitwisseling met alle PGO’s. Ditzelfde platform ondersteunt ook de uitwisseling tussen zorginstellingen onderling en tussen zorginstellingen en apps die artsen gebruiken in hun zorgproces. Van den Berg: “Voor ICT-afdelingen van zorginstellingen is het buitenproportioneel arbeidsintensief om zelf alle koppelingen te onderhouden. Zorgplatform ontzorgt zorginstellingen onder meer op gebied van security, infrastructuur en beheer. Met slechts één aansluiting hebben zij toegang tot alle functionaliteiten die ook op Zorgplatform zijn aangesloten.”

Focus op portaal

Nu PGO’s een opmars maken, zijn sommige zorginstellingen geneigd minder focus te leggen op hun online zorgportaal. Een gemiste kans, vindt Van den Berg. “Zorgportalen en PGO’s worden soms met elkaar verward. Ook wordt gedacht dat de PGO het Zorgportaal op den duur gaat vervangen. Het zijn echter twee verschillende grootmachten, die beide een belangrijke rol houden in de zorg van de toekomst. Een online zorgportaal blijft de digitale voordeur van een zorginstelling. Hiermee kunnen patiënten realtime informatie inzien over hun behandeling en contact onderhouden met hun arts. Het PGO fungeert meer als logboek voor het leven, wat de patiënt zelf samenstelt en beheert en waaruit hij in de toekomst specifieke informatie kan delen met zorginstellingen.”

Intentieverklaring

Het kandidaat deelnemerschap is een intentieverklaring tussen MedMij en de leverancier en betekent niet dat de leverancier automatisch deelnemer van MedMij wordt. Kandidaat-deelnemers hebben kenbaar gemaakt deel te willen nemen aan MedMij, maar moeten nog aantonen dat ze dit daadwerkelijk kunnen. MedMij belooft de kandidaat-deelnemers dat als ze inderdaad aan de afspraken voldoen en de toetsing doorstaan, ze deelnemer mogen worden.