Het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk is vandaag gestart met de 'OK Planner'. Deze nieuwe functionaliteit in HiX houdt tijdens het plannen van de OK rekening met het aantal beschikbare bedden op verschillende afdelingen.

Visuele weergave beschikbare bedden

De OK Planner binnen HiX vraagt planners op een andere manier te kijken naar de planning van operaties. Niet alleen de vulling van de operatiesessies in het rooster is van belang, maar ook of er na de operatie een bed beschikbaar is. Deze beschikbaarheid wordt visueel weergegeven tijdens het plannen van de OK, zodat de planners rekening kunnen houden met de afdelingen waar ruimte is om de patiënt op te nemen. Dit vraagt om een andere manier van werken, aangezien verschillende planners met verschillende termijnen en patiënttypes werken. De OK Planner helpt de planners om de juiste keuze te maken in de patiëntmix.

Spoedpatiënten en opnamequota

Voor een optimale planning is het van belang om vooraf goed na te denken over het bezettingsbeleid van de afdelingen. Daarbij is de volgende vraag essentieel: op welke termijn kun je welke bezetting toelaten om ervoor te zorgen dat er ook nog ruimte is voor semi-electieve patiënten? De OK Planner in HiX helpt de planners de juiste keuze te maken. Daarbij houdt het al rekening met het feit dat er ook nog een bepaald aantal spoedpatiënten wordt verwacht. Als aanvulling hierop biedt HiX de mogelijkheid om opnamequota in te voeren in het sessierooster en rapporteert het op deze quota. Op deze wijze wordt de planner ondersteund in de keuze welke patiënt voor welke afdeling opgenomen moet worden.

Verdelen van capaciteit

Het Rode Kruis Ziekenhuis en ChipSoft hebben de afgelopen periode in co-creatie gewerkt aan de realisatie van de OK Planner. Vincent van Ham, capaciteitsmanager van het Rode Kruis Ziekenhuis: "Er is veel winst te behalen met de verdeling van de capaciteit gedurende de week. De OK Planner helpt ons bij de stabielere uitstroom naar het beddenhuis vanuit de OK en door de bijbehorende real time rapportages geeft het de planners inzicht in de planquota en de afwijkingen hierop."