Het Dijklander Ziekenhuis werkt per 1 november 2019 op alle locaties met één geïntegreerd EPD met standaard content. Hierdoor hebben alle zorgverleners op iedere plek de beschikking over dezelfde gegevens en gestandaardiseerde registraties rondom de patiënt.


Waar de locatie Hoorn (voorheen het Westfriesgasthuis) jarenlang werkte met een zelf ontwikkeld EPD in HiX, beschikte de locatie Purmerend (voorheen Waterland Ziekenhuis) over HiX met een basisvorm van standaard content. Beide dossiers zijn nu samengevoegd tot één volledig geïntegreerd EPD met standaard content.
 

Continuïteit van zorg

Jasme Leenaars, raad van bestuur: “Met dit nieuwe EPD kan iedere zorgverlener, ongeacht waar die werkt, bij alle informatie over z’n patiënten. Dat komt de continuïteit van zorg ten goede en verhoogt het werkgemak, want er hoeft niet meer geschakeld te worden tussen systemen. De overstap naar standaard content helpt ons ook bij de samenwerking in de regio met andere zorginstellingen. Door standaardisatie kunnen we, als ketenpartner, beter gegevens uitwisselen met andere zorginstellingen, zoals de VVT. We maken het veel makkelijker voor elkaar.”

Intuïtieve consultvoering 

In de rol van Chief Medical Information Officer (CMIO) was KNO-arts Marein van der Torn nauw betrokken bij de overstap naar het nieuwe EPD. “Ik ben trots dat we de overgang geheel binnen het gestelde tijdspad en vrijwel binnen de financiële kaders hebben doorlopen. Daarnaast ben ik erg enthousiast over de nieuwe consultvoering. Die is intuïtiever en sluit veel beter aan bij hoe het gesprek in de spreekkamer verloopt. Het mooie is dat we met dit EPD ook kunnen profiteren van de landelijke doorontwikkeling die andere ziekenhuizen doen. We krijgen regelmatig nieuwe functionaliteiten aangeboden, waarvan we zelf kunnen bepalen of we daar gebruik van willen maken of niet."