Revalidatiecentra Basalt en Rijndam Revalidatie hebben tegelijkertijd gekozen voor dossiervoering in HiX om gezamenlijk de revalidatiegeneeskunde naar een hoger plan te brengen door uniforme registratie en werkprocessen. Hierdoor kunnen beide centra betere uitkomstmaten laten zien en beter op patiëntprocessen sturen.

Met HiX, dat in de cloud wordt gehost, bundelen beide revalidatiecentra hun kennis en kunde. Ook besparen zij kosten door gezamenlijk op te trekken in het implementatietraject. Deze investering is de basis om in de komende jaren de kwaliteit van zorg te blijven verbeteren. 

Multidisciplinair dossier

HiX biedt beide centra een compleet multidisciplinair dossier, van verslaglegging tot en met financiële afhandeling, waarin elke zorgprofessional met minimale handelingen zijn bevindingen, doelen en subdoelen vastlegt. Alle relevante registraties zijn direct beschikbaar voor de collega’s die een behandelrelatie hebben met de patiënt. Dit voorkomt dubbele registraties en vermindert de kans op fouten. Ideaal voor het multidisciplinair revalidatieproces, waarbij de verschillende disciplines die de patiënt behandelen direct een compleet en actueel beeld van het revalidatietraject van de patiënt hebben.

Rolgerichte ondersteuning

De informatie en registratiemogelijkheden van HiX sluiten altijd aan op de rol van de zorgverlener binnen het revalidatieproces. Fysiotherapeuten zien bijvoorbeeld de voor hen bestemde trainingsschema’s en de klinimetrie is altijd afgestemd op het specialisme. Dit is bovendien volledig afgestemd op het device dat de revalidatieprofessional gebruikt. Een fysiotherapeut heeft op zijn smartphone een andere blik op het dossier dan een revalidatiearts op zijn tablet of de baliemedewerkster op haar vaste pc.

Veiligheid en efficiëntie

Basalt en Rijndam krijgen ieder één volledig geïntegreerd EPD, waarmee beide revalidatiecentra afscheid nemen van verschillende deelsystemen. Dit bevordert de veiligheid, effectiviteit en efficiëntie van de zorg, omdat alle registratiemogelijkheden en actuele gegevens over de patiënt op ieder moment beschikbaar zijn voor alle betrokken behandelaren. Bovendien hebben beide centra met HiX slechts één leverancier als aanspreekpunt voor hun ICT-ondersteuning en besparen ze op technisch beheer, dat ChipSoft voor ze uit handen neemt.

HiX in de cloud

Basalt en Rijndam, beide toonaangevende aanbieders van revalidatiezorg in Nederland, zijn de eerste grote zorgorganisaties die kiezen voor HiX in de cloud. Hiermee haken zij in op de toenemende tendens om applicaties niet meer binnen de eigen organisatie te installeren maar door een externe partij te laten hosten. “A single point of contact geeft Basalt en Rijndam minder zorgen tegen lagere kosten, bovendien leidt dat tot een betrouwbaarder systeem,” aldus Willem Wiegersma, voorzitter raad van bestuur van Basalt.

Regionale samenwerking

De keuze voor HiX is ook een keuze voor intensievere samenwerking en gegevensuitwisseling in de regio. Evelyn Lindeman, bestuurder van Rijndam: “Juist in de revalidatie hangt goede zorg nauw samen met adequate gegevensuitwisseling tussen zorgaanbieders. De meeste zorgaanbieders met wie we samenwerken in de regio, werken al met HiX. Het voorkomt fouten en draagt bij aan effectieve zorg op de juiste plek.’’

Partnership

Met de naderende overstap naar het nieuwe EPD brengen Basalt en Rijndam Revalidatie met HiX het partnership met ChipSoft naar een hoger niveau. Hierbij bouwen ze voort op een ontwikkeling die al eerder in gang is gezet door andere revalidatiecentra, zoals Reade, Revalidatie Friesland, Tolbrug en Revant, die al met HiX werken. “We hebben er alle vertrouwen in dat we met HiX straks beschikken over een toekomstbestendig EPD en dat we met ChipSoft een partner hebben die voortdurend innoveert en onze organisatie maximaal ondersteunt om onze doelstellingen te behalen.”