​De Antwerpse ziekenhuisgroepen ZNA en GZA Ziekenhuizen hebben na een gezamenlijke selectieperiode gekozen voor HiX als nieuw, volledig geïntegreerd elektronisch patiëntendossier (EPD). Hiermee automatiseert ChipSoft de grootste zorgverstrekker in België.


In de huidige situatie worden administratieve en medische gegevens van patiënten geregistreerd en bewaard in tientallen verschillende softwaretoepassingen. HiX bundelt deze gegevens in één geïntegreerd softwarepakket. Onder meer via een online portaal worden patiënten sterker betrokken bij hun zorgverlening.

De schaalgrootte van dit automatiseringsproject is ongezien op de Belgische zorgmarkt. Gezamenlijk omvatten ZNA en GZA Ziekenhuizen twaalf ziekenhuizen, elf woonzorgcentra en twee medische centra. Daarmee vormen ze de grootste ziekenhuisgroep in België, goed voor 3000 erkende bedden, 10.000 medewerkers en bijna 1000 artsen. Dagelijks bieden de groepen zorg aan 6300 patiënten.

Hans Mulder, CEO ChipSoft: “We kijken erg uit naar de samenwerking met ZNA en GZA Ziekenhuizen. Samen zetten we stappen waarmee we de zorg als geheel verbeteren.”

Willeke Dijkhoffz, CEO van GZA Ziekenhuizen: “Sinds 2016 zetten GZA en ZNA in op intensieve samenwerking. Daarmee beantwoorden we aan de vereiste die de overheid oplegt ter optimalisatie van de zorgverlening in elke regio. Nu zetten we een volgende stap vooruit met de opzet van een overkoepelend, gebruiksvriendelijk softwarepakket, waarmee we ook volop innovatie omarmen.”

Maximale integratie

Wouter De Ploey, CEO van ZNA: “We zijn ervan overtuigd dat we hiermee een toekomstbestendige oplossing in huis halen die onze samenwerking ondersteunt. De software integreert en stroomlijnt het zorgtraject van de patiënt binnen onze beide organisaties. Gegevens worden eenmalig vastgelegd en zullen vlotter beschikbaar zijn. Alle zorgverleners die een zorgrelatie hebben met de patiënt, hebben gelijktijdig toegang tot hetzelfde patiëntendossier en bouwen voort op elkaars registraties, wat de kwaliteit en patiëntveiligheid verhoogt.” 

Doordat HiX inzetbaar is op vaste en mobiele devices, kunnen zorgverleners - mits de nodige toestemming - overal relevante informatie inkijken en registreren. Zo wordt de continuïteit gewaarborgd. Dit alles gebeurt steeds met het grootste respect voor de privacy. Een online portaal geeft de patiënt toegang tot zijn eigen dossier. Zo wordt deze sterk betrokken bij de zorgverlening. Zo zullen patiënten bijvoorbeeld meer inzicht krijgen in hun eigen zorgplanning, makkelijker kunnen communiceren met hun zorgverleners en sneller beschikken over relevante informatie.

Gegevens delen met huisarts

ZNA en GZA Ziekenhuizen werken nauw samen met de huisartsen in de Antwerpse regio. Dankzij het nieuwe EPD-softwarepakket kunnen portaalfuncties aangeboden worden om deze samenwerking te versterken. Zo kan de communicatie naar-, en de zorgplanning voor de patiënt verbeterd worden.