Gedreven door grote financiële druk, zoeken revalidatiecentra zonder uitzondering naar nieuwe methodes om behandelaars en resources zo efficiënt mogelijk in te zetten. Revalidatie Friesland uit Beetsterzwaag ontwikkelde hiervoor samen met Revant, Tolbrug en ChipSoft een nieuwe planningsmodule. Binnenkort start de pilot. "Vanuit een achterstand gaan we naar een grote voorsprong toe", verwacht Peter Visch, voorzitter van de raad van bestuur.

 

Dat revalidatieplanning een ingewikkeld proces is, ondervindt Peter Visch dagelijks. "Als je onze planning bijvoorbeeld vergelijkt met die van ziekenhuizen, zie je dat wij veel meer te maken hebben met meerdere behandelaren die in een specifieke volgorde op elkaar moeten aansluiten. De eerste uitdaging is om die volgorde te borgen, de tweede uitdaging is dat de patiënt na zijn fysiotherapie niet vier uur op zijn ergotherapeut hoeft te wachten voor de volgende afspraak. Dat moet allemaal op elkaar aansluiten. De patiënt wil namelijk het liefst ook iedere keer dezelfde behandelaar. Revalidatieplanning kent veel beperkingen."

Indrukwekkende potentie

"Het afgelopen jaar hebben we samen met ChipSoft een enorme stap gemaakt op het gebied van planning", vertelt Visch. "Hierdoor gaan we van een achterstand naar een grote voorsprong. Daar ben ik van overtuigd. ChipSoft heeft zó veel gas gegeven op de planning. Ik heb het algoritme en de potentie ervan gezien en die zijn indrukwekkend. We zitten samen precies op het 'spoor' dat wij zochten. Een spoor, dat resulteert in betere processen, waardoor we de productiviteit enorm verhogen, zonder dat onze mensen harder hoeven te werken. We kijken dus erg uit naar de pilot."

Duidelijke co-creatie

De ontwikkeling van de nieuwe planning is een co-creatie met een duidelijke rolverdeling. Visch: "ChipSoft heeft ons nodig om de dagelijkse praktijk te snappen en wij hebben hun technisch vernuft nodig voor het juiste algoritme en de implementatie. Uiteindelijk willen we samen tot standaard content komen die ons dwingt om uniformer en meer geprotocolleerd te werken."

Overleg met Revant en Tolbrug

Revalidatie Friesland trok vanaf het begin samen op met de revalidatiecentra Revant en Tolbrug bij de ontwikkeling van de planningsmodule. Ook Basalt en Rijndam Revalidatie, die onlangs kozen voor het EPD HiX, gaan nu direct aanhaken bij de ontwikkeling. Visch: "Ook al vindt de pilot bij ons plaats, vanaf het eerste moment zullen de betrokken revalidatiecentra gezamenlijk gaan kijken en beslissen. Inrichtingsbesluiten die wij hier nemen, gelden namelijk straks ook voor hen. Door vanaf het begin samen op te trekken als revalidatiecentra, verbeteren we het revalidatie-EPD voor ons allemaal. En daarmee de revalidatiezorg."

Patiënt plant zichzelf in

Als het om planning gaat, hebben de betrokken revalidatiecentra meerdere stippen op de horizon gezet: "De eerste fase betreft de implementatie van de kortetermijnplanning, waarmee we de juiste behandelaren op de juiste moment inplannen, op basis van het specifieke behandelplan voor de patiënt. Op iets langere termijn willen we capaciteitsplanning toevoegen, om een goed beeld te krijgen van onze organisatie over een periode van een aantal paar maanden. Vervolgens willen we, als het algoritme écht volledig is doorontwikkeld, in december de productieafspraken voor het komend jaar invoeren, waarna HiX voor 80 a 90 % al automatisch met een jaarplanning komt. Dat zou waanzinnig veel schelen in tijd en kosten. De allerlaatste stap is dat we patiënten de mogelijkheid gaan bieden om zichzelf in te plannen."

Meer patiënten helpen

Door de optimalisatie van de planning verwacht Visch 'veel meer' patiënten te kunnen helpen. "Als je ziet wat een strakke planning betekent voor de kosten-baten-verhouding… die slag moeten we nú slaan, want als sector staan we financieel onder grote druk", aldus Visch, die aangeeft dat de artsen en behandelaars erg te spreken zijn over wat HiX hen sinds de ingebruikname (7 april 2017) qua dossier heeft gebracht. "Logisch, want zij zien wat de vorige behandelaars hebben gedaan bij hun patiënt, dat de voortgang van het zorgproces beter verloopt, dat zij meer inzicht hebben in dat proces en dat zij veel gerichter therapie kunnen geven."

"HiX maakt de kwaliteit van zorg aantoonbaar beter, gepaard aan een kortere behandelduur. Dat wil iedereen toch?! De planning was een heet hangijzer, maar de inhoud van het dossier heeft nooit ter discussie gestaan. Qua informatisering, e-health en facturering zijn we veel verder dan anderen; zonder HiX waren we nooit zo ver gekomen. Door de nieuwe planningsmodule neemt die kwaliteit alleen maar toe."

Verbeteren door gebruikersgroepen

Samen met andere revalidatiecentra werkt Revalidatie Friesland via de gebruikersgroepen van ChipSoft mee aan de doorontwikkeling van HiX. Visch: "Dit is de beste manier om het beste EPD te ontwikkelen voor onze sector. Bovendien ben ik groot voorstander van het concept 'standaard content', want daarmee liften we met ons EPD automatisch mee met innovaties. Als revalidatiecentrum hebben wij zelf niet de ICT-capaciteit in huis om die ontwikkelingen bij te houden."

"We hebben sowieso frequent contact met onze EPD-leverancier, die onze vragen en wensen snel oppakt. Je merkt en voelt aan alles dat ChipSoft de revalidatiesector ontzettend belangrijk vindt. De huidige ontwikkelingen op het gebied van revalidatieplanning zijn hier misschien wel de beste voorbeelden van."