De eerstelijnszorg kreeg dit jaar veel aandacht op het Samen naar betere zorg Festival. Bezoekers konden op een speciale stand informatie inwinnen over HiX voor huisartsen en er waren presentaties van onder meer Roland Ekkelenkamp (directeur Medicamus) en Mark Lourens (ChipSoft).

Waar Roland Ekkelenkamp met name inging op de verantwoordelijkheden van de tweedelijnszorg richting de eerstelijnszorg, nam Mark Lourens zijn toehoorders mee in de ontwikkeling van HiX voor de eerstelijnszorg.

Die ontwikkeling nam een vlucht toen expertisecentrum Kempenhaeghe koos voor HiX, ter ondersteuning van zowel cure als care.


​HiX in Kempenhaeghe

Binnen HiX vloeit de intelligente ondersteuning voor de cure en care in elkaar over, wat uniek is in de wereld van EPD’s. Hierdoor beschikken alle betrokken zorgverleners in Kempenhaeghe, binnen alle verschillende zorglijnen, over dezelfde (complete) gegevens. Samen met Kempenhaeghe hebben we enkele extra modules ontwikkeld, zoals de geïntegreerde epilepsieaanvalsregistratie, de slaapwaakvragenlijst en een rapportagemodule ten behoeve van cliënten in de langdurige zorg.


Na de gezamenlijke doorontwikkeling met Kempenhaeghe namen achtereenvolgens Top voor Kinderen, Medipark Uden en Praktijk Snelder HiX in gebruik. Momenteel zijn we in de race bij diverse aanbestedingen en vindt u ons steeds vaker op congressen voor huisartsen. Ook organiseerden we onlangs een eerste HiX-Proeverij voor de Huisartsen. Het hoge aantal aanmeldingen geeft weer hoe groot de behoefte is aan moderne, innovatieve ICT. 


​HiX in Top voor Kinderen

Eveline Leijn, arts binnen het eerstelijns behandelcentrum TOP voor kinderen: “HiX voor de huisartsenzorg stemt het aanbod van registratie- en inzagemogelijkheden af op mijn specifieke wensen. Die flexibiliteit is erg prettig en zorgt voor een intuïtief EPD. Ook kan ik in HiX automatisch de specifieke KPI’s ontsluiten die ik aan onze zorgverzekeraar moet aanleveren, zoals de duur en de effecten van mijn behandeling. Dit soort intelligentie zorgt ervoor dat ik me nadrukkelijk kan richten op mijn primaire taak: het leveren van de beste zorg.”


Vanuit onze visie dat HiX beschikbaar moet zijn op alle plekken waar zorg geleverd wordt, hebben we het afgelopen jaar sterk ingezet op geïntegreerde ICT-ondersteuning voor huisartsen en apotheken. HiX faciliteert bovendien de samenwerking met de zorgverleners rondom de patiënt door gegevensuitwisseling met onder andere apotheken, ziekenhuizen, verpleging en verzorgingshuizen, thuiszorg, revalidatiecentra en de GGZ, waardoor dit EPD een regionale functie heeft. Tijdens de HiXperience op het festival ervaarden huisartsen al zelf hoe HiX de zorg regionaal ondersteunt. 


Huisartsen op Samen naar betere zorg Festival

Veel huisartsen bezochten de huisartsenstand op het Samen naar betere zorg Festival. Daar spraken zij onder meer met Heleen van Boetzelaer, hun vakgenoot die als adviseur van ChipSoft meewerkt aan de ontwikkeling van HiX voor huisartsen. Van Boetzelaer: “Ik heb veel huisartsen gesproken die zelf of met hun regio overwegen om over te stappen op HiX voor de huisartsenzorg. Zij kijken uit naar een innovatief HIS en betere samenwerking in de regio.”


Support

Bij de doorontwikkeling van HiX integreren we voortdurend nieuwe functionaliteiten. Een voorbeeld hiervan is de slimme consultregistratie, waarmee huisartsen hun consulten efficiënt en gestructureerd vastleggen volgens de SOEP-systematiek en daarbij hulp krijgen van geïntegreerde standaarden en formularia. Eenmaal vastgelegde gegevens worden hierbij handig hergebruikt, waardoor dubbele registraties tot het verleden behoren en indicatoren vrijwel moeiteloos kunnen worden aangeleverd. Ook nieuwe verplichtingen, zoals het pneumokokkenvaccinatieprogramma, maken al in een vroeg stadium deel uit van het EPD.

Op het festival blikte Mark Lourens ook terug op een lesson learned voor ChipSoft. Zo beschikken huisartenpraktijken en -posten niet over een grote ICT en beheer afdeling die we vanuit ziekenhuizen gewend zijn. Dat vroeg om een aanpassing van onze (project) support, die we direct hebben doorgevoerd.

“Grote stap in service”

2020 staat in het teken van doorontwikkelen, finetunen en het uitrollen van HiX bij meerdere huisartsenpraktijken. Wat kunnen zij van HiX verwachten? Joan van den Heuvel van Medipark Uden: “Met HiX hebben wij een grote stap gemaakt in onze service naar patiënten. Het Zorgportaal zal hen veel gemak gaan opleveren. Ook de dossierinzage, wat wettelijk verplicht wordt, is netjes geregeld. Voor ons als assistentes, praktijkondersteuners en huisartsen wordt het werk maximaal ondersteund. We zijn dus erg blij dat we als eerste praktijk in Nederland met HiX aan de slag zijn gegaan.”