In co-creatie met Rivas Zorggroep heeft ChipSoft HiX Mobile voor de wijkverpleging ontwikkeld. Met deze app hebben de zorgverleners van Rivas wijkverpleging altijd en overal, alle relevante gegevens van hun cliënten letterlijk binnen handbereik. 


Rivas Zorggroep, de enige zorgorganisatie in Nederland met één geïntegreerd ketendossier voor de verpleegzorg, geriatrische revalidatiezorg, wijkverpleging en ziekenhuiszorg, stond voor de uitdaging om alle zorgverleners van Rivas wijkverpleging zo efficiënt mogelijk in te zetten. Dat vroeg om flexibele planningsmogelijkheden en kwalitatief goede, realtime registraties van zorg, op het moment dat die zorg geboden wordt.

Flexibele planning

HiX Mobile toont realtime de wijzigingen in de planning, waardoor de zorgverlener altijd naar de juiste cliënt rijdt. Op het moment dat een cliëntbezoek uitvalt, bijvoorbeeld door een opname in het ziekenhuis, wordt dit direct in de app verwerkt. Doordat de app ook een goed overzicht geeft van de routes van directe collega’s, ziet de zorgcoördinator direct welke zorg geleverd is en waar gaten dreigen te vallen in de planning. 

Juiste facturatie

Met de app hebben de zorgverleners van Rivas wijkverpleging  toegang tot de relevante gegevens van hun cliënt, zoals naam, adres en voor welke zorg zij naar de cliënt gaan.  Doordat alle gegevens op het moment van zorg wordt vastgelegd, is de kans op foutieve registraties en facturatie maximaal gereduceerd.

Online én offline inzetbaar

De zorgverleners van Rivas wijkverpleging werken regelmatig in buitengebieden of woningen met slechte internetdekking. De app is dusdanig opgezet, dat de medewerkers ook hier hun werk goed kunnen blijven uitvoeren. De gegevens van hun cliënten blijven beschikbaar en de registraties die zij offline invoeren, kunnen zij eenvoudig uploaden naar het EPD op het moment dat ze weer toegang hebben tot internet. 

"Zo mooi en zoveel makkelijker dan al die routes op papier."
Anneke Huijsman – Thuiszorgmedewerkster, Rivas Zorggroep

Grootste voorstanders

Mirelle Keinemans, teammanager domein wijkverpleging bij Rivas Zorggroep: “We hebben onze medewerkers voorzien van een volledig afgeschermde werktelefoon. Na een gewenningsperiode hebben we de app uitgerold en onze medewerkers willen nu niet meer zonder. De grootste sceptici zijn de grootste voorstanders. De communicatie verloopt erg soepel en het geeft onze medewerkers en planners veel rust dat alle relevante informatie beschikbaar is. Dat scheelt heel veel telefoontjes, die in de wijkverpleging soms op een ongelukkig moment kunnen binnenkomen.”