Consultant Anouska Kruithof was begin deze week met team PDMS virtueel aanwezig in Isala om het ziekenhuis op afstand te helpen bij het ombouwen van OK- en recoveryplaatsen naar Intensive Care-bedden. "Het inrichten en aansluiten van deze extra IC-bedden was urgent, omdat diezelfde avond de eerste coronapatiënten uit het Jeroen Bosch ziekenhuis werden overgeplaatst naar Isala. Het daarnaast direct kunnen registreren van de NICE-gegevens voor patiënten scheelt intensivisten en verpleegkundigen registratielast achteraf."


Met welk vraagstuk klopte Isala bij jullie aan?

Anouska: "Zij waren bezig de huidige OK- en recovery-plaatsen om te bouwen naar Intensive Care-bedden, compleet met beademing, infuuspompen en dus ook aansluiting in HiX. Voor alle patiënten die in Nederland op een Intensive Care worden opgenomen, is een landelijke aanlevering verplicht. Dit is een aanlevering aan stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie). Nadat mijn collega's van PDMS-Techniek de beheerders hadden geholpen met het aanmaken en koppelen van alle extra IC-bedden, kwam de vraag om voor deze extra bedden (en dus patiënten) ook de NICE-aanlevering goed in te richten."

Hoe urgent was die vraag?

"Het inrichten en aansluiten van de extra IC bedden moest met spoed gebeuren, omdat diezelfde avond de eerste patiënten uit het Jeroen Bosch ziekenhuis werden overgeplaatst naar Isala. Mijn collega's van PDMS Techniek, onder leiding van Hette Iedema, hebben het ziekenhuis goed en snel geadviseerd in het omzetten van de OK- en recovery-bedden naar IC-bedden. Ze hebben geholpen met het testen van het doorkomen van metingen, beademingsparameters en, waar nodig, extra parameters geactiveerd in schermen."

"Ik heb allereerst gevraagd aan het ziekenhuis wat zij zelf al hadden gedaan, qua voorbereiding voor de NICE-registraties. Daarna ben ik aan de slag gegaan en heb ik een document bijgehouden met de inrichting die ik voor ze heb gemaakt. Omdat andere ziekenhuizen naar verwachting ook een dergelijke ombouw willen, heb ik mijn collega Adrienne Hanenburg - aanspreekpunt voor NICE - erbij betrokken om ervoor te zorgen dat we niks zouden vergeten."

Wat hebben jullie uiteindelijk gerealiseerd?

"In totaal zijn er 10 recoveryplekken, inclusief bewaking en beademing, omgezet naar volledige Intensive Care-bedden. Isala kijkt nu verder naar nog meer uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast hebben we een werkende NICE-registratie gerealiseerd. Een vriendin van mij werkt op de IC in Zwolle en die appte me in de middag al dat alles goed werkt. Daar was ik zó blij mee! We zijn nu nog in overleg met de stichting NICE, over het direct aanleveren van patiënten die op de IC liggen. Op dit moment wordt dit via de website geregistreerd en vervolgens geeft NICE dit door aan onder andere het RIVM. We hopen deze week nog voor elkaar te krijgen dat ziekenhuizen via de knop [ Aanleveren] direct een bestand genereren en dit dagelijks kunnen uploaden. Het voelt goed om in deze tijd iets te kunnen bijdragen. De calls vanuit andere ziekenhuizen stromen nu ook binnen en het is fijn om vanuit huis iets te kunnen doen voor ze."